De beste nummers aller tijden (volgens Twitter)

Als ge wilt weten wat men­sen het bes­te lied­je ooit vin­den, dan kunt ge dat in the­o­rie gewoon vra­gen. Maar omdat ik graag een beet­je afstand wil hou­den, vond ik dat te omslach­tig en heb ik het aan Twit­ter gevraagd. De zoek­op­dracht ”het bes­te num­mer aller tij­den” levert name­lijk een ver­za­me­ling tweets op waar­mee ge een soort twee­de­hands Top 2000 kunt samen­stel­len. Dat wil zeg­gen: het lijkt van ver op een fees­te­lij­ke ein­de­jaars­lijst, maar af en toe laat iemand een hele lui­de boer. Des­al­niet­te­min heb ik een vro­lij­ke en nos­tal­gi­sche ver­za­me­ling gemaakt waar­mee ge onge­twij­feld het week­end doorkomt.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.