• Wannes Daemen

Top tien 2019

Het is weer bijna 31 december, tijd voor een jaar­over­zichtje. Dit is de top tien van meest gelezen stukken op wannesdaemen.com van de afge­lopen 12 maanden: 

10. De Notre-Dame
Het leukste aan dit stuk vond ik zelf dat hon­derd­dui­zend­miljoen lezers mij wezen op het feit dat ik een foto van de Sacré-Cœur had gebruikt, waaruit bleek dat die hon­derd­dui­zend­miljoen lezers mijn stuk niet goed gelezen hadden.
https://www.wannesdaemen.com/2019/de-notre-dame

9. Vlaan­deren
Vlaan­deren stemde rechtser dan ooit. Ik likte mijn wonden en droomde over reigers.
https://www.wannesdaemen.com/2019/ik-vind-vlaanderen-stom

8. Brief aan mijn toekomstige klanten
Dit artikel is eigenlijk een recla­me­folder voor mijn bedrijfje. Het blijkt een vaak gelezen recla­me­folder, en dat komt omdat ik onder de lezers een emmer dub­belvla verloot.
https://www.wannesdaemen.com/2016/brief-aan-toekomstige-klanten

7. Lieve Dries
Ik schreef een brief aan de meest omlaag­ge­vallen kleuter van Vlaan­deren. Hij heeft nog niet terug­ge­schreven.
https://www.wannesdaemen.com/2018/lieve-dries

6. Het einde
Meer dan tien jaar geleden schreef ik iets over de aller­laatste afle­vering van The Sopranos. Nog steeds blijkt dat mensen na het kijken van die serie hul­peloos en eenzaam ach­ter­blijven en al goe­gelend op mijn site terecht­komen. Om daar dan te lezen dat we allemaal alleen zijn in het donker.
https://www.wannesdaemen.com/2008/het-einde

5. De Slimste Man ter Wereld
Ik schreef een brief aan Erik Van Looy, vlees­ge­worden onder­broe­kengrap. Ook dit najaar mogen we ons weer ver­heugen op zijn koddige cafékwis. Dat is natuurlijk een mopje want ik verheug me helemaal niet. Ik kijk nog liever zonder onder­titels naar de in het ita­liaans gedubde her­haling van de half­jaar­lijkse schoonmaak door drie gemeente-arbeiders van het bus­kotteke tegenover mijn huis op een moment dat mijn rol­luiken dicht zijn.
https://www.wannesdaemen.com/2018/de-slimste-man-ter-wereld

4. Het journaal
Het was erg warm. Dat het voor de zoveelste keer weer erg warm was, is een gevolg van kli­maat­ver­an­dering. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat zeggen weten­schappers. Ge weet wel, die types die ervoor zorgen dat we er niet met zijn allen vanuit gaan dat Jahweh de twee­takt­motor heeft bedacht. Ik zal niet beweren dat ze bij het VRT-journaal denken dat Jahweh de twee­takt­motor heeft bedacht, maar echt heel serieus kan ik ons dage­lijkse nieuws­bul­letin niet meer nemen.
https://www.wannesdaemen.com/2019/het-journaal

3. Orga­nagram van het Bel­gische voetbal (WK 2014)
Taalpret uit 2014. Ge weet wel, toen de Vodde Luiers naar Bra­zilië gingen.
https://www.wannesdaemen.com/2014/organagram-van-het-belgische-voetbal

2. Theo Francken
Ik betoogde dat ik meer ver­want­schap voel met nieuwe Belgen die zich afvragen in welk apekot ze terecht­komen, dan met de gemid­delde autochtoon. Dat deed ik aan de hand van een verslag van het Bel­gisch Kam­pi­oen­schap Boet­seren Met Drollen, een dis­ci­pline waarin de heer T. Francken steevast over­tuigend de over­winning weet weg te kapen.
https://www.wannesdaemen.com/2019/theo-francken

1. Je mag tegen­woordig niks meer
Eén van mijn jeugd­helden, Michiel Romeyn, zat live op tele­visie een beetje te miepen. De rest is geschie­denis.
https://www.wannesdaemen.com/2018/je-mag-tegenwoordig-niks-meer

Wat een agressie

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *