Pisbloemekesnutskast

Ik mocht een illu­stra­tie beden­ken voor een Ant­werp­se nuts­kast, meer­be­paald die op de Begij­nen­vest. Het the­ma voor de illu­stra­tie was bloe­men & plan­ten. Ik heb het lek­ker inheems gehou­den en er stie­kem enke­le vreem­de vogels in ver­werkt. Ach­ter­af gezien spijt het mij een beet­je dat ik het dame­tje braaf zwaai­end in een hoeks­ke heb gezet en haar niet van plaats heb geruild met haar man­ne­lij­ke even­knie. Soms moet ge rol­pa­tro­nen er met de deeg­rol­ler uit­slaan, non­ded­ju. Vol­gen­de keer beter. 

Bin­nen­kort wordt de teke­ning stic­ker­ge­wijs aan­ge­bracht, voor­lo­pig hier deze digi­ta­le sneak-preview, met onder­aan een dele­ted scene.

Voor­zij­de & zij­kant van de nutskast
De vol­le­di­ge illu­stra­tie, uitgevouwen
Exclu­sie­ve dele­ted sce­ne, enkel te bewon­de­ren op deze webstek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.