Creditcards

Ik vind cre­dit­cards stom. Dat is ver­moe­de­lijk geen opi­nie waar ge gelijk van ach­ter­over valt van amai Wan­nes wat zegt gij nu maar toch. Kre­diet­kaar­ten bestaan al heel lang (1789!), en ook de frus­tra­ties omtrent de uit­vin­ding zijn niet nieuw. Alleen begrijp ik niet waar­om we zo’n onding cre­dit­card noe­men en niet gewoon hele dure lening. Want dat is het natuur­lijk. Als ge bij de bank om een cre­dit­card vraagt, dan zegt de bank glim­la­chend maar natuur­lijk meneer of mevrouw. Hier is een zak met geld veel ple­zier ermee koop dure din­gen hang de pat­ser uit leef de thug life amusez-vous. De klei­ne let­ter­kes zijn zo klein dat zelfs K. Pin­ne­muts zou kla­gen dat hij het niet kan lezen. Ooit – toen K. Pin­ne­muts nog kon spre­ken – ging ik in mijn een­tje op reis naar Noord-Amerika en Cana­da. Voor die reis liet ik mij een glim­men­de kre­diet­kaart aan­sme­ren want ja meneer dat is han­dig en ple­zant en zeker in Ame­ri­ka want daar heb­ben ze geen brief­kes van hon­derd frank. Ik dus van joe­pie naar de Sta­tes en naar Van­cou­ver en de Apple Sto­re van Seatt­le leeg­ko­pen en een auto huren en elke dag zo’n mega­lo­maan con­ti­nen­tal break­fast en ver­der de pat­ser uit­han­gen met mijn thug life, ge kent dat. Het was de reis van mijn leven, i kid you not, maar daar­na volg­de ook het afbe­ta­lings­plan van mijn leven. Vier mid­del­eeu­wen en een stuk of zes renais­san­ces ben ik bezig geweest om die stom­me cre­dit­card slash hele dure lening terug te beta­len. Het gemak waar­mee ge zo’n kaart kunt krij­gen en het gemak waar­mee ge dan de pat­ser kunt uit­han­gen, het slaat hele­maal ner­gens op. Als ge u afvraagt hoe het neo­li­be­ra­le tijd­perk u langs alle kan­ten klo­ten aftrekt, kijk dan twee minu­ten naar uw cre­dit­card. Dat slaat toch hele­maal ner­gens op. Het is een mid­del om men­sen de duvel aan te doen dus als­tu­blieft hou daar mee op. Wat ik wel heel grap­pig vind is dat kre­diet­kaart een ana­gram is van dik­ke­re taart en dat is dus exact wat ge ermee kunt doen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.