• Wannes Daemen

Camou­flage

Ofschoon de sneeuw in beginsel de wereld camou­fleert, legt ze af en toe ook ver­borgen ritmes bloot. Bij­voor­beeld hoe eenden en water­kiekens elke dag een beknopte kil­maatmars houden van de bevroren waterkant naar het dichtst­bij­zijnde wak. In het wit van de winter worden hun ner­veuze sporen bloot­gelegd. Soms is camou­flage een vorm van openbaring. 

Toen ik zestien was, durfde ik niet te spij­belen. Nu stappen elke don­derdag dui­zenden zes­tien­ja­rigen op de trein voor het klimaat, een dikke vinger in de aanslag voor al wie het spij­belen ver­oor­deelt. Het zijn de beleids­makers die spij­belen, roepen ze. Het zijn grote bedrijven die aan hun plichten ver­zaken. En al heb ik als veer­tig­jarige ama­teur­misan­troop weinig fiducie in de ambitie van beleids­makers en grote bedrijven om hun oog­kleppen af te leggen, toch krijg ik een warm gevoel van al die dikke vingers op don­derdag. Ik bewonder de sub­ver­si­viteit en het ide­a­lisme. En ik hoop stil­letjes dat deze bros­sende inktvlek zich verder uit­breidt, dat de scho­lieren van deze wereld lang­zaamaan allemaal hun dikke vinger van hun schermpjes halen, en dat op den duur elke beleids­maker een beetje stikt in zijn of haar baga­tel­li­se­rende prietpraat. 

Want dat is wat ik hoor, baga­tel­li­se­rende priet­praat. Het is allemaal niet zo erg, kinders. Het zal wel mee­vallen met dat doem­denken van jullie. Okee, okee, het aantal weten­schappers dat jullie mening van fun­da­menten voorziet is gigan­tisch groot, maar ga nu maar weer gauw aan jullie leer­plicht voldoen want anders krijg je straf. Oogjes dicht, sna­veltjes toe, en die dikke vinger weer veilig in je broekzak. Wij zullen het verder wel oplossen van­achter onze oogkleppen. 

Lieve tieners, pubers, jon­ge­lingen, rakkers, ide­a­listen, laat je niet kisten. Vecht tegen oog­kleppen en drog­re­de­ne­ringen. Wees je bewust van het feit dat beleids­makers vaak andere motieven hebben. Elec­torale motieven. Kapi­ta­lis­tische motieven. Popu­lis­tische motieven. Kor­te­ter­mijn­mo­tieven. Motieven die zelden eerlijk gear­ti­cu­leerd worden, maar motieven die onrecht­streeks bloot komen te liggen wanneer jullie oprechte, men­se­lijke, emo­ti­onele drijf­veren geba­ga­tel­li­seerd worden. Geca­mou­fleerde motieven. Motieven als sneeuw. Zachte dekentjes van prietpraat. 

Lieve tieners, pubers, jon­ge­lingen, rakkers, ide­a­listen, steek je dikke vinger in de lucht. Zet je poten in de sneeuw en openbaar de camouflage. 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *