45

Net zoals vorig jaar (toen was ik ook jarig) kreeg ik gis­te­ren een hele hoop ver­jaar­dags­wen­sen.
Ik kreeg wen­sen van mijn lief en stop al maar met lezen want al de rest is onbe­lang­rijk.
Ik kreeg ook wen­sen van ande­re men­sen die ik heel graag zie waar­door ik ze nog har­der graag ging zien.
Daar­naast kreeg ik wen­sen van men­sen wiens naam of gezicht mij heel vaag iets zegt, sor­ry als dat niet terecht is ik vind namen zo moei­lijk. Gezich­ten ook en men­sen in het alge­meen al hele­maal dus echt waar dub­bel sor­ry.
Ook kreeg ik wen­sen van men­sen die ik ken van haar noch pluim, wat ik behal­ve ple­zant ook altijd een beet­je raar vind, en als het niet erg is ga ik u niet gelijk graag zien maar toch bedankt.
Toen kreeg ik wen­sen van Nele Meuf­fels, haar naam is Mar­scha, ze spreekt vloei­end ABN, ze is avon­tuur­lijk en gezel­lig maar voor­al zéér ondeu­gend en ze wil mij in caps­lock tot meer­de­re hoog­te­pun­ten bren­gen, maar ik zei het al ik vind men­sen zo moei­lijk, zeker Nele Meuf­fels en al hele­maal als ze Mar­scha heet maar pro­beer het vol­gend jaar zeker nog een keer wie weet ben ik dan ook zéér ondeu­gend.
Tot slot kreeg ik wen­sen van mezelf en dat deed echt deugd want ik ben zelf de bes­te ’t is toch waar zeker. Jul­lie ook alle­maal trou­wens, jul­lie zijn alle­maal zelf de bes­te. Kijk dus van­daag in de spie­gel en zeg tegen uzelf dag zelf ge zijt god­ver­dom­me de bes­te ik zou u zo een tong draai­en. Ge moet wel zelf ook de spie­gel kui­sen, dat spreekt.
Als dank voor u allen bij deze een foto van een prach­tig stuks­ke stad­se natuur dat ik tegen­kwam tij­dens mijn ver­jaar­dags­wan­de­ling. En als ge denkt amai Wan­nes zijn die schoe­nen niet een beet­je ver­sle­ten, dan hebt ge gelijk. Die zijn wer­ke­lijk stront­ver­sle­ten en als alles goed gaat brengt de post­bo­de – door mijn schoon­ou­ders op pad gestuurd – mij van­daag een nieuw paar.
Mijn nieu­we schoe­nen zijn groen, gelijk het gras ach­ter mijn oren.
Voor u alle­maal het aller­bes­te altijd en overal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.