Who’s got the power?

Voor de vijf­de keer op rij lay­out­te ik de Kras­map van Jeugd­dienst Glo­be­link. De Kras­map is het cen­tra­le hulp­mid­del dat gebruikt wordt tij­dens debat­ten en acti­vi­tei­ten bin­nen het Kras-project, een discussie- en rol­len­spel voor jon­ge­ren uit de der­de graad secun­dair onder­wijs. Het the­ma voor 2018–2019 was macht (meer info over Kras en Glo­be­link via deze link).

Who's got the power?
Who’s got the power?
Who’s got the power?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.