• Wannes Daemen

Voor­spelling

Toen ik een jaar of negen was, ver­huisde ons gezin naar het lan­de­lijke Schak­ke­broek. Als nieuw­komer kreeg ik op een dag bezoek van twee gro­te­mensen uit het bestuur van de plaat­se­lijke voet­bal­ver­e­niging. Of ik geïn­te­res­seerd was om mij aan te sluiten bij de plaat­se­lijke jeugd­ploeg. Ik had helemaal niks met voetbal maar ik durfde niet goed nee te zeggen. Mijn ver­le­genheid heeft zich wel vaker laten inti­mi­deren door de asser­ti­viteit van vol­was­senen. Of er toen con­crete afspraken gemaakt werden, her­inner ik me niet goed. In elk geval ben ik nooit daad­wer­kelijk gaan sjotten. Het voet­balveld lag naast de School­straat, die ik elke ochtend gebruikte om naar – tiens – school te fietsen, en de School­straat was ongeveer tien cen­ti­meter lang. Als Schak­ke­broek meer straten had gehad, had ik sinds die dag met een grote boog om het voet­balveld heen gefietst.

Later voet­balde ik wel eens tijdens de lessen licha­me­lijke opvoeding, maar ik legde nooit veel enthou­siasme aan de dag. Niet zelden moest ik in de goal staan omdat ik er op het veld niks van bakte, en ik begreep weinig van al die inge­wik­kelde begrippen als bui­tenspel, voor­zetten en pinanties. In een andere wereld was ik mis­schien een hele grote voet­baller geworden, maar die andere wereld heeft me altijd aan de reet kunnen roesten. De kans dat ik ooit als ster­speler voor een groot publiek zou schit­teren, is altijd onbe­staande geweest. Dat voor­spelde ik als kind al. Gis­teren bemach­tigde onze nati­onale ploeg, een etalage van hele grote voet­ballers, na een bizarre strijd tegen de Japanners hun wel­ver­diende ticket voor de kwart­fi­nales van het wereld­kam­pi­oen­schap voetbal. Daarmee is de voor­spelling die ik als negen­jarig jochie maakte wer­ke­lijkheid geworden: aan mij heeft het allemaal niet gelegen.

Ballon

Ballon

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *