Stekker

Ik bel­de met de web­host. Dat ging onge­veer zo met extreem veel nadruk op ongeveer.

- Hoi, onze web­si­tes zijn offli­ne, en mijn con­tro­le­pa­neel is onbe­reik­baar. Kun­nen jul­lie daar asap­per­de­pap wat aan doen? Voor jon­ge onder­ne­mers als wij is het behoor­lijk onhan­dig om niet te zeg­gen totaal van de pot gerukt dat onze web­si­tes ook maar enke­le minu­ten uit de lucht…
– Dat is vreemd, hier van onze kant lijkt er niets aan de hand te zijn.
– Meneer, seri­eus, ik pro­beer hier al drie kwar­tier een hoop hoog­drin­gen­de upda­tes door te voe­ren, maar op deze manier komen we ner­gens. Wat vre­ten jul­lie daar in godsnaam…
– Kunt u even kij­ken of uw web­si­tes via 4G wel bereik­baar zijn?
– Maar ik kan toch niet de god­gan­se dag via 4G gaan wer­ken. Weet gij wat dat tegen­woor­dig alle­maal kost? Het geld groeit niet op…
– Is het net­werk van uw fir­ma wel­licht beschermd door een VPN-tunnel?
– Is mijn w… Ah ja. Hoi. Euh. Par­don. Het lijkt aan de VPN te lig­gen. Mijn schuld. Par­don. Ik had niet zo moe­ten roepen.
– Geen erg meneer. Doei dan maar.
– Doei.

Toen ging ik chat­ten met de internet-provider. Omdat het niet de eer­ste keer was dat ik ging chat­ten met de internet-provider, begon het gesprek onge­veer zo.

- Valé­rie! San­der! Vin­cent! Stijn! Sacha! Graag jul­lie hulp! Onze fir­ma heeft van­daag een vas­te tele­foon gekocht. Die heb ik – zoals jul­lie hand­lei­ding net­jes voor­schrijft – aan jul­lie modem aan­ge­slo­ten. Ik dacht: dan kun­nen we gelijk ons vas­te num­mer bel­len. Maar dat lukt dus niet. Er gebeurt hele­maal niks. Wat is dit voor god­ge­klaagd ama­teu­ris­me? Wat houdt me nog tegen om stan­te pede van pro­vi­der te veranderen?
– Je gaat het met Michel­le moe­ten stel­len van­avond, Wan­nes. ;) Heb je de kabel van je tele­foon­toe­stel aan­ge­slo­ten op de TEL 1 poort van je modem?
– Hoi Michel­le, dat heb ik inder­daad gedaan. Ik heb ook net­jes de lage­re school afge­werkt, en ik kan ook de school­slag en enigs­zins met mijn oren flap­pe­ren. Seri­eus. Wat is dat voor een vraag? Zie ik er mis­schien uit als K3? Hoe oud denkt ge dat ik ben? Weet gij hoe ge die zwar­te meuk van ver­se schor­se­ne­ren krijgt? Nee? Awel, dat is geen meuk. Dat is de schil, Michel­le. Schor­se­ne­ren heb­ben een zwar­te schil. Als ik kon tele­fo­ne­ren, zou ik het u tele­fo­nisch laten weten, maar dat kan nu niet. Want jul­lie machi­ne­rie mar­cheert van geen klo­ten. Ik ga nu even zit­ten hui­len. In een hoeks­ke. In het hoeks­ke waar ook de modem aan de muur hangt.

Even later.

- Ah ja. Hoi. Euh. Par­don. Michel­le. Ik bleek de TEL 2 poort geko­zen te heb­ben. Ahum. Excuus. Hij doet het. We kun­nen bellen.
– Geen enkel pro­bleem, ik ben blij dat we er samen zijn uit­ge­ko­men. Fij­ne avond nog.

Toen ik van­och­tend kof­fie ging zet­ten, heb ik voor de zeker­heid even gecheckt of de stek­ker wel in het stop­con­tact zat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.