Pont

Ik was in Amster­dam. Daar heb ik vrien­den en fami­lie. Dat is een mooie maar onver­wach­te bocht in het leven van iemand die zijn jeugd voor een groot gedeel­te door­bracht in een Vlaams-Limburgse tie­ner­ka­mer, uren­lang pie­ke­rend over de din­gen. Jaren later is mijn blik rui­mer gewor­den, de tie­ner­ka­mer ligt ver ach­ter me. Toen ik de pont nam in Amster­dam rea­li­seer­de ik me voor het eerst iets dat voor veel men­sen een evi­den­tie is: de pont is gra­tis omdat het eigen­lijk een brug is. In dat gege­ven zit zoveel filo­so­fie dat ik er in mijn hoofd uren­lang mee bezig kan zijn. Bij­na mis ik de tienerkamer.

De pont van Amsterdam
Een pont is een brug

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.