Koningin

We lie­ten het gras groei­en. Nooit meer maai­en. Of mis­schien twee keer per jaar, maar dan met een zeis. Ik heb een zeis maar ik kan nog niet zei­sen. Dit enigs­zins ter­zij­de, want waar het om gaat is dit. De tien­tal­len vlin­ders en zoe­mers in onze tuin ver­te­gen­woor­di­gen een dank­woord van de natuur. Goed gedaan man­ne­kes, zegt de natuur. Goeie bal, van dat niemeermaaien.

Er hangt een pos­ter­tje op de plee met aller­lei soor­ten vlin­ders. We heb­ben er al vier of vijf kun­nen afvin­ken. Van­daag mocht er een vin­kje bij een bij­zon­der exem­plaar. De flad­de­ren­de Fabi­o­la, de Maxi­ma van de vlin­der­tuin. De konin­gin­nen­pa­ge. Het valt niet mee zo’n dame te foto­gra­fe­ren want jezus chris­tus maria wat zijn vlin­ders hyper­ki­ne­tisch. Maar met veel geduld is het toch gelukt. Graag stel ik u voor aan onze nieuw­ste tuin­ge­noot, wijl zij zich te goed doet aan de anijsbloemekes.

Koninginnenpage

Konin­gin­nen­pa­ge

Koninginnenpage

Konin­gin­nen­pa­ge

Koninginnenpage

Konin­gin­nen­pa­ge

Koninginnenpage

Konin­gin­nen­pa­ge

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.