• Wannes Daemen

Kluns

Ik word altijd zenuw­achtig aan de kassa van de super­markt. De lopende band gaat te snel, en ik heb het gevoel dat iedereen staat mee te gluren. Niet dat ik wil ver­bergen wat ik in de kar heb liggen, dat mag jan en alleman weten. Maar dat de rest van de wereld ziet wat voor kluns ik ben in het uit die kar halen van mijn koopwaar en het in weer­galoze chaos uit­stallen ervan, daar kan ik niet goed tegen. Het stomme is dat ik ver­moe­delijk niet eens een grote kluns ben in ver­ge­lijking met de meeste van mijn col­legae win­ke­laars, maar een mens wordt al gauw een prutser als iemand op zijn vingers kijkt. Ten­minste, deze prutser toch. 

Tien minuten eerder had ik een mevrouw zien win­kelen die op Keith Richards leek. En ofschoon dat niet nood­za­kelijk een com­pliment is, vond ik het toch indruk­wekkend. Hoe je zonder enige vorm van plas­tische chi­rurgie als een­voudige prutser onge­vraagd tot het pan­theon van oude rockers gaat behoren. Ik wil ook op Keith Richards lijken. Dan komt er ver­moe­delijk nog meer volk op mijn vingers kijken, maar dan zal iedereen begrijpen dat mijn klun­zigheid een oor­sprong heeft in mateloos drugs- en drank­ge­bruik. Als mezelf heb ik geen ver­leden van mythische pro­porties om dage­lijks gepruts mee te verantwoorden. 

De mevrouw die op Keith Richards leek tapte een koffie aan de automaat in het midden van de winkel. Ze stond heel lang te twij­felen over welk knopje ze precies zou indrukken. Begrij­pelijk, dacht ik. Die res­tanten amfe­tamine krijg je niet zomaar uit je lijf.

1 reactie

  1. Nourfe schreef:

    Ik zie een gat in de markt: een training voor klunzen. Dat we samen bij mij thuis de eet­tafel vrij­maken, want god wat staat daar een boel op. Allemaal dingen die er eigenlijk niet op horen te staan, maar er toch steeds terecht komen, omdat ze wei­geren een eigen plekje te hebben. Maar goed: dan wordt die tafel voor de sessie even de lopende band, en kunnen we oefenen. Wie weet oefen ik al tijden eigenlijk en is het daarom zo’n zooitje op mijn eet­tafel. En wie weet ging die mevrouw juist al tijden naar de plas­tisch chirurg om op Keith Richard te lijken en was die daar reuze blij mee, want wat een uit­daging! Na het strak­trekken van al die nek­plooien en het innemen van rimpels en wallen nu eens de andere kant op. Alsof je een eet­tafel ein­delijk helemaal vol mag sta­pelen met weet niet wat en dat het dan goed is. Zoiets. Ahum.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *