• Wannes Daemen

Alles is gratis

De poes en ik. Wij stellen andere vragen. Ik vraag aan het raam of ik korting krijg op de pech­ver­helping als ik aan Touring zou melden dat ik hun onge­vraagde maandblad eigenlijk niet hoef. Dat blad is geschreven voor doel­groepen waar ik op geen enkele wijze toe behoor, en bij ont­vangst belandt het vrijwel onmid­dellijk in de papierbak. Zo’n blad is niet gratis, dus vraag ik me dat af. Het raam mompelt dat ik dat aan Touring moet vragen in plaats van aan het raam, maar ik heb geen zin in com­mu­ni­catie met bedrijven. Ik kijk naar de poes. Ze vraagt zich af op de hoe­veelste trede ze zou gaan liggen. Maakt geen fuck uit, zeggen de treden. Doe maar wat.

De poes en ik. Wij stellen andere vragen. Ik vraag aan de boom aan de overkant of ik korting krijg op het inter­ne­tabon­nement als ik aan Telenet zou melden dat ik mijn fac­turen liever digitaal ontvang dan op papier. Die fac­turen bestaan door­gaans uit min­stens vijf vellen A4 kleu­ren­print, en daar moet een post­zegel op. De envelop heeft zo’n plas­tieken ven­sterke en dat is ook niet goedkoop. Om maar te zeggen: zo’n factuur is niet gratis, dus vraag ik me dat af. De boom aan de overkant zegt dat hij niet weet wat een inter­ne­tabon­nement is en vraagt of ik iets te drinken heb. Ik kijk naar de poes. Ze vraagt zich af of de ter­ras­tegels koeler zijn dan de treden van de trap. Maakt geen fuck uit, zeggen de tegels. Doe maar wat. Alles is gratis.

De poes

De poes

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *