VAD Studentenbevraging 2017

VAD (Vlaams exper­ti­se­cen­trum voor alco­hol, ille­ga­le drugs, psy­cho­ac­tie­ve medi­ca­tie, gok­ken en gamen) vroeg me om een illu­stra­tie te bak­ken ter pro­mo­tie van hun vier­jaar­lijk­se stu­den­ten­be­vra­ging. Ik maak­te er een gigan­ti­sche flow­chart van. Bij voor­keur te nut­ti­gen in nuch­te­re toe­stand, de kans op ver­dwa­len is name­lijk niet gering.

VAD Studentenbevraging 2017

VAD Stu­den­ten­be­vra­ging 2017

VAD Studentenbevraging 2017

VAD Stu­den­ten­be­vra­ging 2017

VAD Studentenbevraging 2017

VAD Stu­den­ten­be­vra­ging 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.