Knal

Ik wil­de weten hoe ver mijn iphone-kalender terug in de tijd kan kij­ken. Om dat te ach­ter­ha­len ging ik even flink door de jaren en de eeu­wen scrol­len, langs twee wereld­oor­lo­gen, voor­bij de Renais­san­ce, via de kruis­toch­ten en de ont­dek­king van Ame­ri­ka, tot aan het jaar nul. Ik blijk afspra­ken te kun­nen maken om half drie ’s mid­dags op mijn ver­jaar­dag in het jaar nul.
Toen werd ik uiter­aard nieuws­gie­rig hoe­veel eeu­wen ik nóg ver­der ach­ter­uit zou kun­nen tel­len. Naar­stig scrol­de ik weer naar bene­den. Ergens tus­sen 400 en 500 voor chris­tus crash­te mijn kalender-app. Nu weet ik toe­val­lig dat de aar­de en het heel­al ouder zijn dan dat, maar het voel­de toch een beet­je als­of ik tot aan de oer­knal had gescrold.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.