Globaal Kabaal (2)

Ik maak­te een illu­stra­tie voor het pro­ject Glo­baal Kabaal van Jeugd­dienst Glo­be­link en Eco­li­fe. Het pro­ject wil jon­ge­ren bevra­gen en sti­mu­le­ren om na te den­ken over sustai­na­ble devel­op­ment goals en hoe zij op lokaal niveau actie kun­nen onder­ne­men om hun stem over dit onder­werp te laten horen (eer­der bedacht ik al een logo voor het pro­ject). De illu­stra­tie zal gebruikt wor­den om tij­dens kickoff-momenten aan jon­ge­ren dui­de­lijk te maken waar het alle­maal om draait.

Globaal Kabaal

Glo­baal Kabaal

Globaal Kabaal

Glo­baal Kabaal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.