Zomaar drie boeken

Ik ont­wierp zomaar drie boek­co­vers. Onge­vraagd. Omdat ik daar zin in had. En omdat Jane Aus­ten het mij niet meer kan vragen. 

Coverontwerp voor The sayings of Confucius

Cover­ont­werp voor The sayings of Confucius

Eerst Con­fu­ci­us. Vol­gens wiki­pe­dia was dat een hele slim­me meneer, maar ik ken­de hem niet. Wel dacht ik: als ge zo slim zijt, dat uw sayings jaren na datum nog belang­rijk gevon­den wor­den, dan zijn die sayings belang­rij­ker dan de beden­ker ervan. Van­daar de hele klei­ne Con­fu­ci­us, en de hele gro­te sayings op dit coverontwerp. 

Dan Pri­de & Pre­ju­di­ce. Een ver­haal over geld, over trou­wen, over geld en trou­wen, over de juis­te klas­se, over zelf­ken­nis en zelf­be­klag. Over vanal­les, maar dan aan het begin van de 19e eeuw. Ik zocht een ken­mer­kend beeld en vond een olijk schil­de­rij van Wil­li­am Hog­arth, The Tête à Tête, uit 1743. Het werk is het twee­de deel uit het zes­luik Mar­ria­ge à‑la-mode, waar­mee Hog­arth de spot wil­de drij­ven met de 18e-eeuwse upper-class.
En ja, ik heb een hart­je ver­stopt in de belettering. 

Noot voor de lief­heb­ber: Het let­ter­ty­pe dat ik gebruik­te voor Pri­de & Pre­ju­di­ce is Cas­lo­n­ostra­te, een – ahum – vari­ant op de klas­sie­ker Cas­lon. Cas­lon wordt vaak gezien als het eer­ste ori­gi­ne­le let­ter­ty­pe van Engel­se oor­sprong. De eer­ste ont­wer­pen date­ren uit 1734.

De cover van 1984 ga ik niet uit­leg­gen. Die spreekt nog­al voor zich, nee?

Coverontwerp voor Pride & Prejudice van Jane Austen

Cover­ont­werp voor Pri­de & Pre­ju­di­ce van Jane Austen

Coverontwerp voor 1984 van George Orwell

Cover­ont­werp voor 1984 van Geor­ge Orwell

Coverontwerp voor Pride & Prejudice van Jane Austen

Cover­ont­werp voor Pri­de & Pre­ju­di­ce van Jane Austen

Coverontwerp voor 1984 van George Orwell

Cover­ont­werp voor 1984 van Geor­ge Orwell

Coverontwerp voor The sayings of Confucius

Cover­ont­werp voor The sayings of Confucius

Bron voor al die slim­me weet­jes: Wiki­pe­dia­ha­ha

1 reactie

  1. Elise schreef:

    Hele mooie covers! Ik wou er mijn per­soon­lij­ke favo­riet uit halen, maar dat lukt me niet …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.