Waar blijft Thomas?

Ik ont­wierp in opdracht van de sym­pa­thie­ke lui van De Drug­lijn een affi­che met illu­stra­tie. De affi­che wordt ver­spreid in uit­gaans­ge­le­gen­he­den en wil – onder het mot­to ‘Samen uit, samen thuis’ – jon­ge­ren aan­moe­di­gen om elkaar in de gaten te hou­den als het gaat om alco­hol, drugs, ver­voer, vei­lig­heid e.d. Elke gelij­ke­nis met bestaan­de Tho­mas­sen berust op lou­ter toeval.

Samen uit, samen thuis

Samen uit, samen thuis

Samen uit, samen thuis

Samen uit, samen thuis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.