Spelen om te winnen

In opdracht van Uit­ge­ve­rij Busi­ness Con­tact ont­wierp ik de cover van het boek Spe­len om te win­nen of om niet te ver­lie­zen van Albert Schip­pe­rijn. Het boek ver­schijnt dit najaar (Klik hier voor de najaars­ca­ta­lo­gus van Busi­ness Contact).

Ook op zoek naar een ster­ke cover voor je publi­ca­tie? Of een prik­ke­len­de vorm­ge­ving van een hoop pagina’s ach­ter zo’n cover? Ik ben uw man! Stel mij een vraag, een vro­lijk ant­woord zal volgen.

Spelen om te winnen of om niet te verliezen | Albert Schipperijn

Spe­len om te win­nen of om niet te ver­lie­zen | Albert Schipperijn

Spelen om te winnen of om niet te verliezen | Albert Schipperijn

Spe­len om te win­nen of om niet te ver­lie­zen | Albert Schipperijn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.