Le Journal de Kinky & Cosy

In samen­wer­king met Nix – de vader van Kin­ky & Cosy – en Toon Hor­sten – jour­na­list en hoofd­re­dac­teur van Strip­gids – ver­zorg­de ik de lay­out van het een­ma­li­ge maga­zi­ne Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy. Het maga­zi­ne werd ver­spreid naar aan­lei­ding van het Inter­na­ti­o­naal strip­fes­ti­val van Angoulê­me, alwaar Nix cura­tor mocht zijn van The Kin­ky & Cosy Expe­rien­ce, een inter­ac­tie­ve tentoonstelling.
(Met veel dank aan de sym­pa­thie­ke men­sen bij het Vlaams Fonds voor de Let­te­ren)

Le Journal de Kinky & Cosy

Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy

Le Journal de Kinky & Cosy

Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy

Le Journal de Kinky & Cosy

Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy

Le Journal de Kinky & Cosy

Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy

Le Journal de Kinky & Cosy

Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy

Le Journal de Kinky & Cosy

Le Jour­nal de Kin­ky & Cosy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.