Tinemortier.be

Schrijf­ster Tine Mor­tier vroeg of ik haar web­si­te in een nieuw kleed­je wil­de gie­ten. Ik bedacht een sobe­re maar kleur­rij­ke vorm­ge­ving, met Word­Press als machi­ne­rie in de ach­ter­grond. Sjek­ki­tout: tinemortier.be.

Ook zin in een nieuw jas­je? Of een com­pleet nieu­we web­si­te? Ik ben al jaren gro­te fan en zelf­ver­klaard con­nois­seur van het opens­our­ce WordPress-platform, en ik denk vol­gaar­ne mee over het uiter­lijk van je site. Con­tac­teer me via dit for­mu­lier­tje of een ander kanaal naar keu­ze. Als u de post­dui­ve­rij ver­kiest, zet ik alvast mijn ven­sters open.

Een nieuwe website voor Tine Mortier

Een nieu­we web­si­te voor Tine Mortier

Een nieuwe website voor Tine Mortier

Een nieu­we web­si­te voor Tine Mortier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.