Smakelijk!

Ik ont­wierp voor Jeugd­dienst Glo­be­link een fol­der voor de pre­sen­ta­tie van de resul­ta­ten van het Kras-congres, de slot­zit­ting van het Kras-project 2013–2014 (the­ma: voeding).

KRAS is een pro­ject waar­bij deel­ne­mers van de der­de graad zich een jaar lang in hun vrije tijd ver­die­pen in een mon­di­aal the­ma. Ze ver­te­gen­woor­di­gen dit school­jaar in groep­jes een land, bedrijf of orga­ni­sa­tie en leg­gen zich toe op het debat rond VOEDING. Nadien gaan ze kij­ken of er ook in hun gemeen­te nog pro­ble­men zijn omtrent VOEDING of aan­ver­wan­te the­ma’s. Die bevin­din­gen leg­gen ze voor aan poli­ti­ci en experts uit de omge­ving. Met al die baga­ge stap­pen ze dan op de trein naar Brus­sel om voor één dag in onze par­le­men­ten te zetelen.

(Citaat: globelink.be)

Kras 2013-14: Voeding

Kras 2013–14: Voeding

Kras 2013-14: Voeding

Kras 2013–14: Voeding

Kras 2013-14: Voeding

Kras 2013–14: Voe­ding (Vol­gend jaar: Globalisering!)

Kras 2013-14: Voeding

Kras 2013–14: Voeding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.