• Wannes Daemen

Maart 2013: Clint Eastwood

Er waren werk­zaam­heden aan de gang. Op het moment van schrijven zijn die nog steeds bezig, maar toen waren er plots werken aan de gang. Midden in de werk­zaam­heden werd er een roestige ruim­te­capsule opge­graven. Dat ding was de vol­gende dag alweer ver­dwenen, en in de krant werd er helemaal niks over gezegd. Gelukkig nam ik op tijd een foto. Want het is schan­dalig wat ge tegen­woordig allemaal niet in de krant leest.

Maart 2013

Maart 2013

Ik zag een huis. Het was een groot modern huis dat gebouwd was door mensen met veel geld voor­handen die manieren zochten om nog meer geld te ver­dienen. Vastgoed, dachten ze. Dat werkt vast goed. En ook al was dat een woord­speling met een baard langer dan die van Clint Eastwood, toch moet ik u ver­tellen dat Clint Eastwood helemaal geen baard heeft. Clint Eastwood heeft ook helemaal niks met deze foto te maken, maar ik moet nu eenmaal af en toe zonder aan­wijsbare reden aan Clint Eastwood denken. Los daarvan ben ik geen fan van van­da­lisme, maar inhou­delijk vind ik de slogan op deze foto goed gekozen. Nu de esthe­tische afwerking nog.

Maart 2013

Maart 2013

Ik zag drie eenden die tegen elkaar zeiden: ‘Fuck it. Ik heb helemaal geen zin om altijd maar naar dat water te wag­gelen. Wij wachten wel tot het water naar ons komt. Kwak.’

Maart 2013

Maart 2013

In de tuin van mijn zus zitten dieren. Drie ver­schil­lende dier­soorten die in vreedzame ver­stand­houding met elkaar samen­wonen. Ik weet nog dat ik bij het maken van deze foto aan de Bremer Stads­mu­zi­kanten moest denken. Als affiche voor een ver­filming van dat verhaal zou dit beeld niet heel geschikt zijn, maar gelukkig heeft nog nooit iemand mij gevraagd om zo’n affiche te maken.

Maart 2013

Maart 2013

Ik kwam in een gebouw met veel bete­kenis. Er was een ten­toon­stelling in het gebouw, maar vroeger was het gebouw daar niet geschikt voor. Vroeger – niet eens zo heel lang geleden – stond het gebouw vol met loketten waar bui­ten­landers kwamen die dingen hadden te regelen in Leuven. Ge moest een num­merke trekken en dan drie dagen uw beurt afwachten. Ik heb daar vaak en lang samen met de huismuze naar mijn veters zitten staren, omdat zij als bui­ten­lander nu eenmaal dingen te regelen had in Leuven. Ik ga u niet ver­moeien met onze lang­durige admi­ni­stra­tieve avon­turen in dat rare gebouw, want Kafka zou zich zodanig vurig in zijn graf gaan liggen omdraaien, dat het mag­ne­tisch veld van de aarde in de pro­blemen zou komen. Waar het om gaat is dat ik vorig jaar – tijdens de ten­toon­stelling – ont­dekte wat de oorzaak was van al dat amb­te­lijke absur­disme. En ook begreep ik plots waarom die eerder genoemde loketten naar een ander gebouw werden ver­huisd. Dit gebouw was niet gezond meer. Dit gebouw was bezig zichzelf op te eten.

Maart 2013

Maart 2013

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *