Jouw rechten, jouw leven

In opdracht van en in samen­wer­king met Spin­dok­ter zorg­de ik voor het con­cept en de vorm­ge­ving van een bro­chu­re voor het Kin­der­rech­ten­com­mis­sa­ri­aat. De bro­chu­re is een kleur­rij­ke ver­ta­ling van het Inter­na­ti­o­na­le Kin­der­rech­ten­ver­drag, en biedt aan jon­ge­ren een lei­draad bin­nen het com­plexe klu­wen van rech­ten en wet­ten. Elk arti­kel uit het ver­drag komt aan bod, gespekt met uit het leven gegre­pen ver­ha­len van jon­ge­ren, zot­te car­toons van Robin Ros­seel, en prach­ti­ge foto’s van opper­dok­ter Wou­ter Kers­ber­gen. Hier­on­der een klei­ne greep uit de publicatie.

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Jouw rechten, jouw leven

Jouw rech­ten, jouw leven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.