Het Grote Helden Handboek

Het Grote Helden Handboek

Het Gro­te Hel­den Handboek

Ik ver­leen­de onlangs mijn nede­ri­ge mede­wer­king aan de vorm­ge­ving van Het Gro­te Hel­den Hand­boek van Ket­net en Uit­ge­ve­rij Van Hale­wy­ck. Ik deed een week lang als­of een imac ook gewoon een lap­top is en nes­tel­de mij in de met brow­nies gevul­de kan­to­ren van Spin­dok­ter. Onder de vak­kun­di­ge lei­ding, redac­tie en mop­pen­tap­pe­rij van opper­chi­rurg Wou­ter Kers­ber­gen hielp ik een docu­ment van net geen giga­by­te druk­klaar te maken.

Ik leer­de en pas­sant een ech­te Ket­net­ket ken­nen, ik wis­sel­de bestan­den uit met de – ver­moe­de­lijk – eni­ge man­ne­lij­ke har­pist van Vlaan­de­ren, ik dronk veel te veel kof­fie, en ik knut­sel­de vlieg­tuig­jes en schiet­ge­we­ren in elkaar. Het was een joli­ge boel en het werd een jolig boek. Bin­nen­kort bij uw boe­ken­boer.

Voor de vol­le­dig­heid ook nog dit. Man­ne­lij­ke har­pis­ten heten meest­al Maar­ten en kun­nen prach­ti­ge teke­nin­gen maken. Ket­net­ket­ten heten tegen­woor­dig Dem­psey en ken­nen enkel grap­pe­kes met het woord pie­mel erin.

Het Gro­te Hel­den Handboek
© 2014 – Ket­net, Hotel Hun­ga­ria & Uit­ge­ve­rij Van Halewyck
Hoofd­re­dac­tie: Wou­ter Kersbergen
Redac­tie: Bart Ver­bee­len, Nico Van de Vel­de, Koen Vanderweyden
Vorm­ge­ving cover: Hans Boeykens
Vorm­ge­ving bin­nen­werk: Maar­ten Ber­naerts, Wan­nes Dae­men, Dem­psey Hen­d­rickx, Tijl Verstraeten
Stap­pen­plan­nen: Maar­ten Ber­naerts, Dem­psey Hendrickx
Het Grote Helden Handboek

Het Gro­te Hel­den Handboek

Het Grote Helden Handboek

Het Gro­te Hel­den Handboek

Het Grote Helden Handboek

Het Gro­te Hel­den Handboek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.