Heal

Het is stil in de stad maar niet voor lang. Ik kijk uit het raam naar het wag­ge­len van wol­ken en ik zie een toe­stel. Het is een onbe­kend toe­stel maar het is groot en lang. Het wordt gedra­gen door twee voer­tui­gen die op trak­tors lij­ken. Het ademt de belof­te van lawaai dat klinkt als bata­k­lang. Ik zie een der­de voer­tuig dat op een trak­tor lijkt en ik zucht. 

Ik denk aan Mar­tijn Teer­lin­ck, dich­ter, muzi­kant. In de maand mei van vorig jaar noem­de Mar­tijn zich The Child Of Lov en bracht een plaat uit. Een mooie per­soon­lij­ke swin­gen­de dans­ba­re luisterplaat.

In de maand decem­ber van vorig jaar werd er door dok­ters aan Mar­tijns aor­ta gesleu­teld. Het sleu­te­len klonk als bata­k­lang. Mar­tijn haal­de het niet.

Ik vloek naar de der­de trak­tor omdat Mar­tijn nooit zal weten hoe mooi ik zijn plaat vind.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.