• Wannes Daemen

Over gratis werken en bier

Freelance is not free (© Ena Bacanovic)

Free­lance is not free (© Ena Baca­novic)

Als free­lancer moet ik vaak aan geld denken. Niet omdat ik dat graag doe, maar omdat het niet anders kan. Als ik geen geld verdien, kan ik niet eten. En als ik niet kan eten (zoals boter­hammen met pin­dakaas, chi­lisaus en kom­kommer), dan ga ik dood en kan ik ook niet werken. Heel af en toe krijg ik rare vragen om opdrachten voor niks of bijna niks te doen, omdat er eeuwige roem of exposure of heel mis­schien wie weet even­tueel ooit nog meer werk zou kunnen volgen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Bij het bepalen van uur­prijzen en plan­ningen ver­schilt mijn job in wezen niet veel van die van een lood­gieter of een dak­be­dekker. Ik steek ergens tijd in, en tijd is niet gratis. Klaar.

Dat is niet altijd een­voudig uit te leggen. Een kwa­li­tatief ontwerp kost uren en geld, en als ik het voor minder geld of in minder uren moet doen, dan gaat ook de kwa­liteit ach­teruit. Een kind kan de was doen, zou je denken, maar zo een­voudig ligt het blijkbaar niet.

Kun je eerst een voor­ontwerp maken? Gratis?’
‘We hebben je factuur goed ont­vangen. Hier is toch nog een pdf met onver­wachte cor­recties. Alvast dank voor je flexibiliteit.’
‘Ons budget voorziet enkel in het betalen van een stagiaire.’
‘Mijn geld is op. Dus doe je naams­ver­melding maar wat groter.’
‘We hebben ook een ontwerp gevraagd aan zes­en­t­wontjusp andere designers. Het beste ontwerp zullen we vergoeden.’

Ik kan geen voor­ontwerp maken in nul uren. Ik kan cor­recties niet gratis uit­voeren, ook al had niemand ze zien aan­komen. Ik ben geen sta­giaire. Een grote naams­ver­melding is geen betaal­middel. Deze opdracht is geen wed­strijd. Enzo­voort. Zucht.

Onlangs stuurde ik een mailtje naar een brou­werij. De brou­werij had een vacature ver­spreid voor een free­lance opdracht voor het ont­wik­kelen van een bie­retiket. Fijn, dacht ik, bier. Dat moet wel een vro­lijke opdracht zijn. Ik bood mijn diensten als designer aan, voegde mijn port­folio bij, en wachtte af.

De reactie van de brou­werij deed al mijn brauwen fronsen.

Beste Wannes,

Alvast enorm bedankt voor je enorm snelle reactie! Dat doet me een enorm plezier. Ik heb ook enorm veel reactie’s gekregen en heb daarom besloten om je toch te vragen om een eerste ontwerp te maken, zodat ik kan zien welke stijl je han­teert (iedereen heeft ten­slotte een andere stijl) de stijl die mij en het bedrijf het meest aan­spreekt word onze kan­didaat om verder samen mooie pro­jecten te doen. Ik zet hier­onder alles op een rijtje wat ik graag van je zou willen.

Wat wil ik dat de mensen zien en voelen over het bieretiket ?

Het bie­retiket moet authen­ti­citeit uit­stralen maar tege­lij­kertijd een bepaalde klasse met een moderne toets. (mooie voor­beelden zijn La Lai­tière , Uncle ben’s, Mama Miracoli,…)
Ik wens graag een groot­moeder op mijn etiket (zie voor­beeldfoto Mrs. Doubtfire) De groot­moeder zou op de voor­grond moeten komen met een uit­da­gende blik dat uit­nodigt om het bier te drinken. De groot­moeder kijkt je aan met een ondeugende/uitdagende blik met toch een klein glim­lachje terwijl ze van het bier drinkt. Bier is een licht don­ker­blond bier met heldere witte schuimkraag.
Het soort type van glas vindt u ook in de bijlage.

Basis­kleuren

- Don­ker­bruin met licht­bruine toetsen
– Licht­groen (of zacht donkergroen)
– Wit

Doel/uitstraling

Fris aan­lok­kelijk maar toch authentiek ( dus niet té trendy maar ook niet te oudbollig)
Het bier is 6% dus moet ook niet zwaar lijken, mensen moeten ten alle tijden dit bier kunnen drinken en moet ook zo kunnen oogen.

Jullie mogen vol­ledig je eigen ding met doen, hoe cre­a­tiever hoe beter.

De naam zal worden ” […] ” ook niet onbelangrijk!

Verras me,

[…]

Als ik het goed begrijp, wordt van mij het vol­gende gevraagd. Ik moet op zoek gaan naar een foto­graaf die ik betaal om een ludieke foto te maken van een groot­moeder die met uit­da­gende blik een biertje drinkt. Een stockphoto zou ook een optie kunnen zijn, maar die zijn ook niet gratis. Ik zou ook een illu­stratie kunnen maken, maar daar kruipt veel tijd in. Dan moet ik een stijl ont­wik­kelen voor het etiket, rekening houdend met de wensen van de opdracht­gever. Mooi werk, daar niet van, maar ook veel werk. Veel werk waar ik mis­schien – wie weet! spannend! – voor betaald krijg.

Ik had opeens veel meer zin in een frisse pint, dan in het bedenken van een bie­retiket. Ik schonk mezelf een Duvel in, en tikte onder­staande reactie. Daarna heb ik niks meer vernomen.

Beste […] -

Voor een nog uit de grond te stampen taveerne ben ik op zoek naar een nieuw en uniek huisbier.

Ik heb enorm veel reactie’s gekregen en heb daarom besloten om je toch te vragen om een eerste proef­versie te maken, zodat ik kan zien welke smaak­stijl je han­teert (elke brou­werij heeft ten­slotte een andere stijl). Het bier dat mij en de taveerne het meest aan­spreekt wordt onze kan­didaat om verder samen mooie pro­jecten te doen. Ik zet hier­onder alles op een rijtje wat ik graag van je zou willen.

Wat wil ik dat de mensen proeven en voelen bij het nieuwe huisbier?

Het huisbier moet authen­ti­citeit uit­stralen maar tege­lij­kertijd een bepaalde klasse met een moderne toets. (mooie voor­beelden zijn Vedette, Duvel, Delirium Tremens,…)
Ik wens graag een authen­tieke hop­smaak in ons huisbier. De hop­smaak zou op de voor­grond moeten komen met een uit­da­gende toets die uit­nodigt om meer van het bier te drinken. Het huisbier prikkelt je met een ondeugend/uitdagend aroma met toch een klein fruits­maakje. Het bier moet een licht don­ker­blond bier zijn met heldere witte schuimkraag.
Het soort type van glas vindt u ook in de bijlage.

Basis­smaken

- Hop­smaak met licht fruitige toetsen
– Hooi (of zacht zomergras)
– Drop

Doel/uitstraling

Fris aan­lok­kelijk maar toch authentiek (dus niet té trendy maar ook niet te oudbollig)
Het bier moet 6% zijn dus moet ook niet zwaar zijn, mensen moeten ten alle tijden dit bier kunnen drinken en zo moet het bier ook ogen.

Jullie mogen vol­ledig je eigen ding doen, hoe cre­a­tiever hoe beter.

De naam van het nieuwe huisbier zal worden ‘I Don’t Work For Free’, ook niet onbelangrijk!

Verras me,

Wannes -

PS: Verder ben ik heel vrien­delijk, hoor. En onder­han­delen over een prijs mag altijd, zolang mijn werk naar waarde wordt geschat.

PS: De eer­lijkheid gebiedt me te melden dat ik bij het schrijven van mijn reactie enigszins geïn­spi­reerd werd door een ver­ge­lijkbare actie van meneer Arjen Lubach.

PS: Zie ook: Should I Work For Free?

Should I Work For Free? (© Jessica Hische)

Should I Work For Free? (© Jessica Hische)

8 reacties

 1. Reyk Javik schreef:

  Haha, top­pertje!

 2. marc vdp schreef:

  Tja, niet alle free­lancers kunnen cre­a­tieve onder­nemers zijn.…..

 3. Ruudje schreef:

  Wannes,

  Jouw cre­a­ti­viteit wordt hier wel dui­delijk gemaakt! 

  Super!! Chapeau chapeau!
  (waar­schijnlijk zijn ze aan het denken hoe ze het voor elkaar krijgen en over 2 jaar krijg jij je biertje thuis…verwacht er niet veel van!)

  Groet Ruud

 4. Erik-Jan schreef:

  Heel mooie reactie! Beetje flauw, maar ook heel veel­zeggend dat je niets meer terug hebt gehoord.

 5. Mieke Grievink schreef:

  Oh wat is dit her­kenbaar!!! En wat een geniaal ant­woord heb jij gegeven! :) Het lijkt wel of “wij cre­a­tie­ve­lingen” soms echt niet serieus genomen worden en dit terwijl wij wel “the icing on the cake” zijn!!! Hulde voor jou!

  Met inspi­re­rende groet,
  Mieke

 6. Mieke Grievink schreef:

  P.s. Zo heb ik momenteel een verzoek van een groot hotel concern die voor een appel en een ei 2 enorme krijt­borden beschreven willen hebben. Zoals een goede kennis als reactie gaf: Soms moet je het voor een appel en een ei doen, als je weet dat je daarna een grote appel­taart mag bakken voor dezelfde opdracht­gever. Maar in dit geval, keurige mail terug gestuurd, dat je niet serieus genomen voelt en je wel weer meldt, als de kamers ook € 25,- per nacht kosten.:) Zit nu serieus te denken om dit bedrijf een pakje krijtjes toe te sturen met de tekst erbij dat ik de beroerdste niet ben en ze op deze manier tegemoet wil komen…;)

 7. bart schreef:

  Inderdaad, enorm her­kenbaar. Wat ik meestal doe is wel degelijk ver­goeding vragen voor een voor­ontwerp, met de afspraak dat als ze voor mijn ontwerp gaan, ik dat bedrag ver­reken met de echte opdracht. 3 van de 4 keer willen ze dat niet, en dan is het ook meteen dui­delijk. En als ze wel akkoord gaan, begin je op goede voet met elkaar.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *