All my friends are musicians

Ik ga al mijn vrien­den vorm­ge­ven. Dat wil zeg­gen: al mijn facebook­vrien­den. Daar zit­ten een hele hoop rare vogels tus­sen die ik van haar noch pluim ken, maar toch zijn we blijk­baar vrien­den. Boven­dien zijn jul­lie – mijn facebook­bud­dies – alle­maal zul­ke vir­tu­o­ze muzi­kan­ten, en ik alleen maar gra­fisch vorm­ge­ver. Van­daar deze ode aan jul­lie alle­maal verdomme.

All my friends are musicians

All my friends are musicians

✪ Hoe ga ik te werk?
• 1. Ik selec­teer – at random – een wil­le­keu­ri­ge vriend uit mijn facebook-lijst.
• 2. Ik zoek een foto van betref­fen­de vriend, waar­van de privacy-instellingen op ‘open­baar’ staan. Ik ga geen beeld­ma­te­ri­aal gebrui­ken waar­van iemand zelf aan­geeft dat nie­mand het mag zien, dat spreekt voor zich.
• 3. Ik zoek de eer­ste open­ba­re sta­tu­sup­da­te van betref­fen­de vriend. Ook hier geen onge­wens­te schen­din­gen van het briefgeheim.
• 4. Ik gooi foto en tekst in de pho­to­shop­mixer, net zolang tot er een cd-hoesje tevoor­schijn komt.
• 5. Klaar.

✪ NB1: Het gebeurt soms dat ik geen open­ba­re sta­tu­sup­da­te vind. In dat geval is de kans groot dat ik u een Gre­a­test Hits in de maag splits.

✪ NB2: Ik doe dit zon­der bij­be­doe­lin­gen. Als ge geen zin hebt, laat het me weten. Dan gooi ik uw hoes eraf. Want gij zijt mijn vriend, en ik zou u nooit pijn wil­len doen. Okee?

Hier­on­der een klei­ne selec­tie uit de immer groei­en­de col­lec­tie. Voor de hele pla­ten­kast: zie het gelijk­na­mi­ge foto-album op Facebook.

Wouter Kersbergen

Wou­ter Kersbergen

Toon Derison

Toon Deri­son

Sander Vanhellemont

San­der Vanhellemont

Race Book

Race Book

Marnix Peeters

Mar­nix Peeters

Maartje Luif

Maartje Luif

Maarten Inghels

Maar­ten Inghels

Loes Vanhaeren

Loes Van­hae­ren

Katrien Darras

Katrien Dar­ras

Jasmijn Verlinden

Jas­mijn Verlinden

Herman Horsten

Her­man Horsten

Frans Pollux

Frans Pol­lux

Dieter Van Obberghen

Die­ter Van Obberghen

Clo Willaerts

Clo Wil­laerts

Bert Carl Daniel Desmet

Bert Carl Daniel Desmet

Bart Schoofs

Bart Schoofs

Andre Bach

And­re Bach

1 Response

  1. Dieter schreef:

    Za-a-alig !!! :-)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.