• Wannes Daemen

De natuur (3): het experiment

De natuur

De natuur. Cool.

Na mijn eerdere the­o­re­tische uit­een­zet­tingen over de natuur, duik ik vandaag met handen en voeten de praktijk in. Ik zal – door middel van een zorg­vuldig voor­bereid expe­riment – de gevolgen van de natuur voor de mens onder­zoeken. Want we weten allemaal dat de flora en fauna van deze wereld een behoor­lijke invloed hebben op het dage­lijks reilen en zeilen van het men­senras. Maar weten we precies wat die invloed betekent? Kunnen we daar de vinger op leggen? De cor­re­latie tussen de natuur en onze gedra­gingen blijkt een groot mys­terie. Tot vandaag. Vandaag leg ik de mys­te­rieuze maar alom­te­gen­woordige werking van de natuur onher­roe­pelijk bloot.

Tijdens de bos­wan­deling van vorige week (waarbij ik een giraf foto­gra­feerde, weet u nog?) heb ik een aantal zeldzame pad­den­stoelen kunnen ver­za­melen. Meer­be­paald de gevleu­gelde splijtzwam, het zeldzame neus­hoorn­tjes­brood, de bolle groot­moef­ti­boleet en de rode spe­ka­maniet. Om de effecten van de ons omrin­gende natuur empi­risch vast te stellen, zal ik vandaag elk van deze pad­den­stoelen met wat looksaus en sja­lotjes ver­or­beren. Na elke maaltijd zal ik het gedicht Bomen knuf­felen is bela­chelijk (zie deel één) her­schrijven om aldus een onweer­legbare illu­stratie te bekomen van de geheim­zinnige invloed van de natuur op mijn denken en handelen.

De gevleugelde splijtzwam

De gevleu­gelde splijtzwam

1. Bomen knuf­felen is belachelijk
(een gedicht onder invloed van de gevleu­gelde splijtzwam)

Jantje zag eens pruimen hangen
O! als eieren zo groot
’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon de hoogte van de boom het er niet mak­ke­lijker op maakte

Hier is, zei hij, noch een ladder,
Noch een trapke, godmiljaar
dat is spijtig, dacht toen Jantje
Ik knuffel dan maar de pruimelaar

Van knuf­felen alleen kunt ge niet leven
Ge moet ook eten, af en toe
Moe van de honger en de kramp in zijn armen
Deed Jantje dan maar zijn ogen toe

Diep in slaap zag Jantje niet hoe
De prui­melaar hem een pruimke bood
Maar het mocht niet baten, het was te laat
Knuf­felen is niet gezond, het metrum gaat ervan kapot, en Jantje die was dood

Neushoorntjesbrood

Neus­hoorn­tjes­brood

2. Nonkel Fons
(een gedicht onder invloed van neushoorntjesbrood)

Kijk daar in gindse verte
Daar staat nonkel Fons, hij knuffelt een boom
Het ziet er zo roman­tisch uit
Maar is het dat ook, zo’n knuff’lende oom?

De geknuf­felde boom, die zit vol gaten
Daar heeft Fons zich van vergewist
Voor een knuff’lende oom zijn die gaten een feestje
Want nonkel Fons is over­tuigd priapist

De bolle grootmoeftiboleet

De bolle grootmoeftiboleet

3. Bomen knuf­felen is wat is bomen knuffelen?
(een gedicht onder invloed van de bolle grootmoeftiboleet)

Bomen knuf­felen is bela­chelijk waarom?
Want stel ge knuffelt een boom doe ik toch niet fuck off
En dat die boom u dan opeens terug gaat knuf­felen haha kantogniezot
Ge zoudt nogal ver­schieten ver­schiet zelf nogal
Ge zoudt van het ver­schieten een hart­ver­zakking krijgen en een trauma ik hoef geen trauma fuck off
En een trauma kunt ge niet knuf­felen wat is knuffelen?
Dus pus

De rode spekamaniet

De rode spekamaniet

4. Don’t push me cause I’m close to the edge, I’m trying not to lose my head, ahuh-uch uche kuch
(een gedicht onder invloed van de rode spekamaniet)

Wat rijmt op dat?
Dat rijmt op wat.
Wat rijmt op deze?
Deze niet op wat.
Wat rijmt op melk?
Hangt ervan af welke melk.
Als ge graag melk eet, wie gooit er dan roet in?
Vla­dimir Poetin.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *