• Wannes Daemen

De natuur (2): de giraf

De natuur

De natuur. Cool.

Gis­teren begon ik mijn dis­ser­ta­tie­reeks over de natuur aan de hand van enkele algemene defi­nities. Vandaag ga ik wat dieper in op een spe­cifiek onderdeel van de natuur, met name de giraf. Ge kunt het nu eenmaal niet over de natuur hebben zonder stil te staan bij dit won­der­lijke beroep.

Hoofdstuk 1: De kameelpardel

Een giraf (of giraffe, afhan­kelijk van het aantal f’en op uw klavier) wordt ook kameel­pardel genoemd. Dat slaat helemaal nergens op want een kameel heeft twee bulten en een pardel is (onder andere) een wijf­jes­panter. Mis­schien dat een geile man­ne­tjes­panter opge­wonden wordt van een wijf­jes­panter met twee bulten, maar hij zal toch bedrogen uit­komen als blijkt dat ge zonder trap­lad­derke niet met een giraf kunt tongen.

Hoofdstuk 2: Vijanden

De giraf heeft bijna geen vij­anden. Daarvoor is hij te hoog, te snel, en bovendien kan hij hard trappen. Één trap van een giraf is soms vol­doende om de schedel van een leeuw te ver­brij­zelen. De eerst­vol­gende keer dat ge naar de die­rentuin gaat, neem dan een leeu­wen­schedel mee. Spek­takel verzekerd!

Hoofdstuk 3: De dierentuin

Die­ren­tuinen zijn pre­his­to­rische onno­ze­li­teiten. De wes­terse mens impor­teert allerlei rare beesten van over de hele wereld om die dan in een veel te koud land in een hokske te steken. Die beesten worden daar onge­lukkig en agressief van en dat is voor niemand plezant. Bovendien heeft een dier in een hokske niks meer met de natuur te maken, maar wel met dat idiote onver­za­digbare ver­langen van ons om een aap met zijn eigen drollen te zien smijten. Stop dus vandaag nog met naar de die­rentuin te gaan en zeg tegen de buren dat ge nog nooit zo’n lelijke buren gehad hebt. Als ge hen dan ook nog het leven zuur maakt door middel van veel te luide feestjes en bergen afval in de ach­tertuin, gaan ze op zeker moment vanzelf met hun drollen smijten. Nodig uw andere buren uit om te komen kijken, et voila: een dier­vrien­de­lijke dierentuin.

Hoofdstuk 4: Nekworstelen

Dat is wat giraf­fen­man­netjes doen om andere man­netjes te domi­neren en om wijfjes te impo­neren. Als ge zelf een giraf zijt (en ge kunt lezen), let dan op dat ge tijdens het nek­wor­stelen niet in de knoop geraakt. Want dan ga ik u niet komen helpen. Ik heb het al moeilijk genoeg met de kabelkes van mijn koptelefoon.

Hoofdstuk 5: Slaap

Als een giraf moe is, gaat hij slapen.

Hoofdstuk 6: Voort­planting en geboorte

Giraffen zijn soms geil, en dan gaan ze neuken. Omdat er geen abor­tus­kli­nieken zijn in Giraffië, worden giraffen na het neuken zwanger. Na een draagtijd van 14 à 15 maanden, en na het sturen van de geboor­te­kaartjes, bevalt de giraf. Dat bevallen moet nogal let­terlijk genomen worden. Een giraf­fenjong wordt geboren terwijl de moeder rechtop staat. Het jong valt dan twee meter naar beneden. In de mid­del­eeuwen werd bij baby-girafkes vaak val­lende ziekte gecon­sta­teerd, tot een of andere slim­merik ont­dekte dat het niet om een ziekte ging, maar om een bevalling. Hoe dan ook, ik ben blij dat mijn moeder geen giraf is.

Hoofdstuk 7: Beeldmateriaal

Vorige week heb ik tijdens een bos­wan­deling een foto gemaakt van een giraf. Jammer genoeg stond ik te dichtbij waardoor ik niet kon uitzoomen.

De giraf (© Alice Chodura)

De giraf

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *