• Wannes Daemen

De natuur (1)

De natuur

De natuur. Cool.

Als ik aan de natuur denk, dan denk ik aan bos­wan­de­lingen die veel langer duren dan gepland omdat ik elke gras­spriet, elke klonter mos en elk gevleugeld natuurding met de grootst moge­lijke aan­dacht wil obser­veren en bewon­deren. Dat gezever van zo gaat het goed zo gaat het beter alweer een kilo­meter is aan mij niet besteed. Eerder iets in de zin van zo gaat het goed daar zit een kever en kijk hoe lollig dat stuk schors daar in die plas ligt. Ik ben geen bioloog en ik weet amper het ver­schil tussen een pimpel- en een koolmees, maar ik kan wel keihard genieten van alles wat groeit en stoeit in de grote en kleine wil­dernis van bos en akker.

Maar wat is dat, de natuur? Zijn het bomen en bloe­mekes? Zijn het de dieren? Is het al wat groen is en niet bang voor wind of regen? Als ge Wiki­pedia moet geloven, dan is natuur het­zelfde als wil­dernis. En dat wordt aldus gedefinieerd:

Wil­dernis (natuur)
Van wil­dernis spreekt men als er sprake is van een toe­stand die niet of minimaal beïn­vloed is door men­se­lijke acti­viteit. Hierin stemt de omschrijving overeen met een veel gebruikte defi­nitie van natuur: alles wat zichzelf ordent en hand­haaft, al of niet beïn­vloed door men­selijk han­delen, maar niet volgens men­se­lijke doel­stel­lingen. Wil­dernis omvat de levende en de niet-levende natuur.

Maar wiki­pedia kent ook een natuur die ge blijkbaar kosmos moogt noemen:

Natuur (kosmos)
De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waar­ge­nomen, en die als zodanig bestu­deerd wordt door de natuur­we­ten­schappen. Hiertoe behoort de studie van de levenloze (natuur­kunde, schei­kunde, aard­we­ten­schappen en astro­nomie) en de levende natuur (bio­logie).

Dat is ver­warrend. Ga ik wan­delen in de wil­dernis of in de kosmos? Is de natuur niet meer de natuur als ik er bloe­mekes ga plukken? En wat als ik de kosmos bestudeer met astro­logie in plaats van astro­nomie? Niet dat ik dat ooit zou doen, maar toch. Die hele Wiki­pedia klinkt wel intel­ligent, maar ge vindt er helemaal niks over hoe lollig dat stuk schors daar in die plas ligt. Ik stel daarom een nieuwe defi­nitie voor van het begrip natuur:

Natuur (nee, niet kosmos of wildernis)
De natuur is het geheel aan lollige dingen die ge tegenkomt tijdens bij­voor­beeld een rustige voor­jaars­wan­deling. Ge denkt van lekker efkes wan­delen en voor ge het weet staat ge een halve dag een mest­kever aan te moe­digen die een paadje wil over­steken. Ook onderdeel van de natuur zijn plassen en dan meer­be­paald plassen waarin stukken schors liggen, door­gaans op een lollige manier. Let ook op klonters mos want dat zijn soms rare kwieten. Zie afbeelding.

Voorbeeld van een zeldzame mossoort.

Voor­beeld van een zeldzame mossoort.

Tot slot nog een poë­tische ode aan de natuur, door middel van een gedicht. Het gedicht heet Bomen knuf­felen is bela­chelijk en voor uw gemak staat het hieronder:

Bomen knuf­felen is belachelijk

Bomen knuf­felen is belachelijk
Want stel ge knuffelt een boom
En dat die boom u dan opeens terug gaat knuffelen
Ge zoudt nogal verschieten
Ge zoudt van het ver­schieten een hart­ver­zakking krijgen en bovendien een trauma
En een trauma kunt ge niet knuffelen
Dus

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *