• Wannes Daemen

Cog in the machine

You're a cog in the machine

You’re a cog in the machine

Ik maakte een fil­mische ode aan de politici van deze wereld. Want dat ver­dienen ze. Met hun diplo­ma­tieke en pro­fes­si­onele talenten gaan zij dage­lijks aan de slag in par­le­menten en rege­rings­ge­bouwen. Onver­saagd en onver­moeibaar gaan zij in debat, om elkaar op intel­li­gente en door­dachte wijze van repliek te dienen. Met daarbij steeds het welzijn van de burger in gedachten. Stuk voor stuk vormen deze gedi­plo­meerde bol­le­bozen het raderwerk in de alom­te­gen­woordige machi­nerie die politiek heet. Het doet me deugd te beseffen dat het lot van onze naties in de betrouwbare handen ligt van deze dappere denkers en sprekers.

Want zonder hen zou het al snel een puinhoop worden.

De beelden komen van YouTube, de muziek is van Django Django. Is er toe­vallig iemand in de zaal die niet akkoord is met het door mij onge­vraagde gebruik van beeld of klank, geef gerust een gil.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *