Cog in the machine

You're a cog in the machine

You’­re a cog in the machine

Ik maak­te een fil­mi­sche ode aan de poli­ti­ci van deze wereld. Want dat ver­die­nen ze. Met hun diplo­ma­tie­ke en pro­fes­si­o­ne­le talen­ten gaan zij dage­lijks aan de slag in par­le­men­ten en rege­rings­ge­bou­wen. Onver­saagd en onver­moei­baar gaan zij in debat, om elkaar op intel­li­gen­te en door­dach­te wij­ze van repliek te die­nen. Met daar­bij steeds het wel­zijn van de bur­ger in gedach­ten. Stuk voor stuk vor­men deze gedi­plo­meer­de bol­le­bo­zen het rader­werk in de alom­te­gen­woor­di­ge machi­ne­rie die poli­tiek heet. Het doet me deugd te besef­fen dat het lot van onze naties in de betrouw­ba­re han­den ligt van deze dap­pe­re den­kers en sprekers.

Want zon­der hen zou het al snel een puin­hoop worden.

De beel­den komen van You­Tu­be, de muziek is van Djan­go Djan­go. Is er toe­val­lig iemand in de zaal die niet akkoord is met het door mij onge­vraag­de gebruik van beeld of klank, geef gerust een gil.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.