April 2013: de harige clochard op mijn vensterbank

We roken aan de toppen en we voelden aan het dal.

We roken aan de top­pen en we voel­den aan het dal.

We wan­del­den door de ber­gen van een land zon­der bergen.
We roken aan de top­pen en we voel­den aan het dal.
Ge kent dat wel – of ten­min­ste, ik mag hopen dat ge dat wel kent – het gevoel dat elke klei­ne flut­boom een kadootje is omdat ge veel te lang tus­sen vier muren aan uw car­ri­è­re hebt zit­ten knutselen. 

Geen muren, geen knutselen, geen carrière.

Geen muren, geen knut­se­len, geen carrière.

We doen alle­maal voort­du­rend of dat het belang­rijk­ste is.
Vier muren en een carrière.
En af en toe wilt ge weg.
Geen muren, geen knut­se­len, geen carrière.
Ge wilt weg, weg naar de ber­gen van een land zon­der bergen.
Om te gaan rui­ken, te gaan proe­ven en te gaan voelen.
Lang hoeft dat niet per se te duren.
Maar af en toe moet ge weg. 

Wij gin­gen weg.
Niet lang, niet lang genoeg, maar wel weg.
Weg, kort maar prachtig.

Weg, kort maar prachtig.

Weg, kort maar prachtig.

Toen we weer thuis waren, ging hij dood.
De ron­ken­de brok geluk­za­lig­heid die mijn schoot kon doen smelten.
De besmet­te­lij­ke sla­per die ons huis leer­de spinnen.
De hari­ge clo­chard op mijn vensterbank.
Hij viel in slaap om nooit meer wak­ker te worden.
Sinds­dien sta­pel ik de ven­ster­bank meters­hoog vol met rom­mel en ande­re rommel.
Maar zo werkt dat niet.
Een lege ven­ster­bank is een lege vensterbank.

Een lege vensterbank is een lege vensterbank.

Een lege ven­ster­bank is een lege vensterbank.

Ver­der gebeur­de er niet veel toen.
Ik zag de lucht boven een gebouw in mijn stad waar­door mijn stad op Tene­ri­fe leek.
Ik hou niet van Tene­ri­fe dus ik keek vlug weer naar de grond.
Op de grond had iemand een bad genomen.
Iemand anders had zijn kof­fie­zet laten staan.

Ik zag de lucht boven een gebouw in mijn stad waardoor mijn stad op Tenerife leek.

Ik zag de lucht boven een gebouw in mijn stad waar­door mijn stad op Tene­ri­fe leek.

Op de grond had iemand een bad genomen.

Op de grond had iemand een bad genomen.

Iemand anders had zijn koffiezet laten staan.

Iemand anders had zijn kof­fie­zet laten staan.

1 Response

  1. Kristien schreef:

    Zo schoon Wannes!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.