Volkskrant Magazine

Om de Dut­ch Design Week te vie­ren, schreef Volks­krant Maga­zi­ne een wed­strijd uit. De opdracht klonk even een­vou­dig als inge­wik­keld: ont­werp een cover met als the­ma Dut­ch Design. Mijn inzen­din­gen wer­den niet gese­lec­teerd, mis­schien omdat mijn tong­val wei­nig aan Dut­ch Design doet den­ken. Des­on­danks heb ik geen zin om mijn ont­wer­pen in de dos­sier­kast te laten schim­me­len, dus gooi ik ze op mijn inter­net. Alstublieft.

Dutch Design

Dut­ch Design

Dutch Design

Dut­ch Design

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.