Kadaster

Bon. Ik sta op 10 mei eerst­ko­men­de op het podi­um van De Come­dy Harem te Gent. Naar alou­de gewoon­te is het voor­lo­pig nog een raad­sel wat ik daar pre­cies zal doen. Ik beloof hoe dan ook dat er min­stens twee zin­nen op kadas­ter zul­len rij­men, en dat ik al mijn kle­ren zal aanhouden.

Wat is De Come­dy Harem? Dat weet ik ook niet pre­cies, maar als het harem-gedeelte van de omschrij­ving klopt, dan belooft het een zwoe­le avond te wor­den. Er komen trou­wens nog een hele hoop ande­re arties­ten, want ik ga natuur­lijk geen ander­half uur in mijn een­tje op kadas­ter staan rij­men. Via deze link vindt ge alle info, en kunt ge ook gelijk laten weten of ge komt. Want zo gaat dat op Facebook, daar kunt ge tegen­woor­dig alles laten weten.

Ook even een klei­ne tik op de vin­gers van de orga­ni­sa­to­ren, die mij onge­vraagd als slampoëet omschrij­ven. Niet dat het veel uit­maakt, maar dat moet natuur­lijk spam­po­ëet zijn. Doch dit vol­strekt ter­zij­de. Kijk daar, een quiz­mas­ter met een sound­blas­ter op een driemaster.

Kadaster! (Foto © Fiëbre)

Kadas­ter! (Foto © Fiëbre)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.