Eenzaamheid

Aan­ge­spoord door de wit­te jas­sen (en de onbe­spo­ten inspi­ra­tie) van Spin­dok­ter bak­te ik ach­ter­een­vol­gens een logo, een affi­che en een web­si­te voor de een­zaam­heids­cam­pag­ne van Bond zon­der Naam. De code ach­ter de web­si­te werd ont­wik­keld door Pixeo, de prach­ti­ge foto’s zijn van Fran­ky Ver­dickt.

(e) Iedereen kan vereenzamen (affiche)

(e) Ieder­een kan ver­een­za­men (affi­che)

(e) Eenzaamheid op tv

(e) Een­zaam­heid op tv

(e) Campagne-website: erbij.be - Iedereen kan vereenzamen

(e) Campagne-website: erbij.be

(e) Campagne-website: erbij.be - Iedereen kan vereenzamen

(e) Campagne-website: erbij.be

(e) Campagne-website: erbij.be - Iedereen kan vereenzamen

(e) Campagne-website: erbij.be

(e) Eenzaamheid (digitale affiche voor facebook)

(e) Een­zaam­heid (digi­ta­le affi­che voor facebook)

Digitale uitnodiging voor een kunstveiling

Digi­ta­le uit­no­di­ging voor een kunstveiling

(e) Ieder­een kan vereenzamen
Bond zon­der Naam
Spin­dok­ter – Spe­ci­a­list in communicatie
Pixeo – Web­de­sign & Webdevelopment
Fran­ky Verdickt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *