• Wannes Daemen

Een hit­parade

Tijd voor een lijstje. Volgens mijn sta­tis­tie­ken­teller waren dit in 2012 de popu­lairste berichten op wannesdaemen.com:

10. 21 december 2012

De avon­turen van boer Gerolf en zijn vrouw Maya. En eigenlijk het enige stukske echte lite­ratuur in deze vol­strekt bete­ke­nisloze popu­la­ri­teitspoll. Wat ook wel okee is. Lite­ratuur mag nooit al te populair worden. Voor ge het weet wordt ge stinkend rijk met een tri­logie over SM.

9. Zijt gij een paard?

Zijt gij een paard?

Zijt gij een paard?

Onderdeel van mijn port­folio. Ik schrijf namelijk niet enkel tri­lo­gieën over SM, ik ben ook gra­fisch designer. In tegen­stelling tot vele andere zin­sneden op deze website is dat geen grapje. Ik herhaal even. Ik ben gra­fisch designer. Dat is een duur woord voor knut­selaar. Ik ontwerp elke vorm van drukwerk, van bro­chures voor kleuters met adhd tot flyers voor aris­to­cra­tisch kabou­ter­slin­geren. En al klinkt dat mis­schien alsof ik de leukste thuis ben, ik werk snel, degelijk en com­po­si­to­risch ver­ant­woord. Ik breng con­cepten tot leven, en denk graag met u mee over de juiste invulling van uw blad­spiegel. Op een­voudige vraag haal ik taal­fouten uit uw kopij en buig ik uw alinea’s in de richting van de juiste doel­groep. Samen met de vrouw van mijn leven run ik Het Eiland Neus. Ge moogt mij altijd – geheel vrij­blijvend – con­tac­teren voor meer infor­matie of een offerte. Ik ben beschikbaar.

Zo. Dat klonk als een reclame-onderbreking en dat was het ook. Maar wel een hele toffe. Gelijk gij. Gij zijt ook een toffe.

8. Vijfde moment

Mijn hoogst­per­soon­lijke analyse van de aller­laatste afle­vering van The Sopranos. Ge weet wel, die te gekke serie over gang­sters met een depressie met allemaal coole dia­logen en came­ra­voering en dan opeens pets een zwart scherm. Kloot­zakken. Een open einde ofwa? Veel mensen zijn nog steeds met ver­stomming geslagen. En dan gaan ze googelen. ‘Een open einde ofwa’. En dan komen ze bij mij terecht. En dan lezen ze mijn scherpe ver­kla­ringen. En dan snappen ze alles. Niet alleen het einde van The Sopranos, maar gelijk ook het hele leven en de zin van het bestaan en waarom ge beter geen tri­lo­gieën over SM leest.

7. Mijn vriend Kennedy Mobutu

Moet ik meneer Mobutu nog intro­du­ceren? Ik dacht het niet. Lange tijd stond hij op nummer 1 in deze hit­lijst, maar Tamara en de Pfaffs liepen op hem in. Wat niet erg is. Kennedy is een topper.

6. Wat van iedereen is

Gra­fische spie­lerei in de kleuren van de N‑VA.

5. Gij kunt eigenlijk niks

Gra­fische en ook erg intel­lec­tu­a­lis­tische – want zo ben ik – spie­lerei, die uit­ein­delijk ook de inspi­ratie vormde voor een andere gra­fische spie­lerei in de kleuren van de N‑VA.

4. Mag ik u kussen?

In het theater van het leven moet ge soms iemand een tong draaien. Maar ge moet dat altijd eerst vrien­delijk vragen, anders is het SM.

3. Op zoek naar de Pfaffs

Vroeger schreef ik veel over de Pfaffs. Niet omdat ik zo’n grote fan ben, maar omdat andere mensen wel grote fan zijn, en ik me daar altijd erg over heb ver­baasd. Dit stukje weblog-historie was een analyse van de zoek­termen waarmee die fans op mijn website terecht­kwamen. Om ver­volgens mijn reac­tieluik vol met taal­fouten en uit­roep­tekens te schijten. Zie vooral dit stukje en – sata­nisch lachske – deze website.

2. Pomp­water

Dit is eigenlijk een onderdeel van mijn port­folio. Ik ben namelijk ook gra­fisch designer enzo­voort. En ik zit ook heel vaak te vloeken tegen de tele­visie als er weer iets onnozels gebeurt in de wereld of in het apenland dat België heet. En ik kan dat verder allemaal niet zo goed bear­gu­men­teren want ik ben niet zo goed in bear­gu­men­teren. Maar ik moet wel vaak vloeken. De wereld draait namelijk vaker vierkant dan iets anders. En dan wil ik dat kwijt. Dan wil ik daar iets aan doen. Dan wil ik op de bar­ri­caden gaan staan. Dan wil ik poli­ticus worden. Dan her­inner ik mij dat ik niet zo goed kan bear­gu­men­teren en dan maak ik maar een pos­terke. En dan wordt dat pos­terke 2000 keer gedeeld op facebook en dan voel ik mij de koning te rijk.

1. Tamara wordt 18

Een flauwe grap uit 2005 staat op nummer 1. Niet alleen omdat het zo’n flauwe grap is. Ook omdat de grap over een feestje gaat en er blijkbaar veel volk zit te googelen op ‘uit­no­diging feestje’. Ik mag hopen dat ik daar als gra­fisch designer ooit de vruchten van mag plukken. Ik ben namelijk ook gra­fisch designer. Maar dat wist u al. Gelukkig nieuwjaar. Doei.

1 reactie

  1. Janneke Luif schreef:

    LEUK! Ik heb in ieder geval enorm zitten grinniken.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *