• Wannes Daemen

De foto van het jaar

Ik heb iets schoons voor u.
Dins­dag­avond gaf mon­seigneur André Léonard (dat is die meneer die al jarenlang denkt dat car­naval het hele jaar duurt) in Brussel een lezing. Over blas­femie. Dat laatste is niet zo belangrijk, maar het bleek uit­ein­delijk wel een mooi staaltje ironie.
Het mooie is dat de lezing van de mon­seigneur ver­stoord werd door Femen-activistes die ’s mans homofobe uit­spraken wilden hekelen. Een doel dat vele malen nobeler is dan welke car­na­vals­uiting dan ook. Over Femen weet ik niet zo veel. Het zijn van oor­sprong Oek­ra­ïense femi­nistes die hun blote borsten gebruiken als visueel pro­testlied. Daar ga ik geen flauwe grappen over maken.
De dames gooiden enkele liters water over de spreker en zijn gevolg, en zorgden in half ont­blote toe­stand voor beelden die de mon­seigneur – naar ik mag hopen – voor de rest van zijn leven niet meer van zijn net­vlies krijgt gebrand. Vanaf nu kunt u zich, telkens als Léonard ergens achter een microfoon staat te bazelen over zijn hobby’s, troosten met het idee dat zijn gedach­tengang voort­durend ver­stoord wordt door het mentale beeld van wie­be­lende natte borsten.
Op de site van de Stan­daard kunt u zich ver­gapen aan een setje foto’s dat zijn weerga niet kent. De acti­vistes blinken uit in revo­lu­ti­o­naire extase en opwinding, de aars­bis­schop daar­en­tegen pro­beert vroom te doen alsof er niets aan de hand is. Dat kan hij goed want hij oefent al jaren. Vergat ik nu ergens een t in deze alinea? Ach, vast niet belangrijk.
Wat wel belangrijk is, is dat de World Press Photo wat mij betreft al gekozen mag worden. Dat mag namelijk onder­staande parel zijn. Daarop ziet u de acti­vistes in overleg met de mede­werkers van Léonard, die hen wel­licht vrien­delijk ver­zoeken om het pand te ver­laten en verder geen kou te vatten. Het is een ico­nisch beeld. Het is een samen­vatting van een aantal belang­rijke actuele gebeur­te­nissen van de laatste maanden. Op tref­fende wijze weet de foto­graaf enkele heden­daagse onder­werpen te ver­e­nigen. Revo­lutie. Beto­gingen. Homohaat. Chris­ten­fun­da­men­ta­lisme. Vrou­wen­rechten. Water­ver­spilling. Maar bovenal: de Harlem Shake.

De foto van het jaar. (© Reuters)

De foto van het jaar. (© Reuters)

Het copy­right van de foto’s ligt bij Reuters. Om te ver­mijden dat ze mij een rekening sturen, ook nog even dit. Reuters is te gek. Reuters is echt cool. Reuters is de max. Ge moet allemaal naar Reuters gaan en Reuters kopen en Reuters bewon­deren, want dat ver­dienen ze. Lang leve Reuters.

3 reacties

 1. ysabje schreef:

  Inderdaad een geweldige foto.
  En lekker geschreven ook…

 2. Patrick De Pooter schreef:

  Fysiek geweld gebruiken om een mening te ver­kon­digen… Heel erg revo­lu­ti­onair. Heel effectief ook.
  De houding van de aarts­bischop is iets indrukwekkender.

 3. Johan Van De Velde schreef:

  Je bent in je radicale ideeën geen haar beter dan pakweg Msg Léonard. Stu­denten trappen hier mis­schien nog in, maar daar blijft het dan ook bij.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *