Wat van iedereen is

Wat van iedereen is...

Wat van ieder­een is…

Iets wat van ieder­een is, is niets waard”, beweer­de Bart De Wever in de aan­loop naar de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 14 okto­ber 2012. Hij draait hier­mee de Ant­werp­se slo­gan ’t Stad is van ieder­een op – ahum – cre­a­tie­ve wij­ze om. (De Mor­gen 17/09/12)

Ik vind die uit­spraak op zijn zachtst gezegd een beet­je onno­zel, van­daar deze gra­fi­sche oprisping.

1 Response

  1. Dassie Macleod schreef:

    1. “’t Stad is van iedereen.”

    2. “Wat van ieder­een is, is niets waard.”

    Con­clu­sie: Bart De Zever vindt Ant­wer­pen “niets waard”.

    …waar­om wil hij dan bur­ge­mees­ter worden?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.