Pompwater

Ik heet Wannes en ik pleit voor dingen

Ik heet Wan­nes en ik pleit voor dingen

9 reacties

 1. peter baltussen schreef:

  Leuk, leuk.… maar meer ook niet: 1: De mees­te pen­de­laars heb­ben een abon­ne­ment en extra gebrui­kers van een gratis-trein-actie kun­nen de NMBS-werknemers ook wel mis­sen, denk ik. 2: Voor een extra feest­dag zul je wei­nig pro­test horen en vindt ieder­een een oplos­sing, blijk­baar ging dit ook voor een voor­af goed aan­ge­kon­dig­de sta­king 3. De dag nadien lag heel het ver­keer plat door o.a. roe­ke­lo­ze chauf­feurs die onge­luk­ken ver­oor­zaak­ten tij­dens het regen­weer; dat neemt ieder­een er bij… dus waar­om zo’n paniek dat ieder­een de sta­king ambe­tant vindt? Mijn doch­ter alles­zins niet: die had nu een reden om bij een vrien­din op kot te gaan loge­ren. 4. ik ben geen werk­ne­mer van de NMBS maar heb toch begre­pen dat ze het pre­cies doen omdat de aan­ge­kon­dig­de maat­re­ge­len in het nadeel van deze trein­rei­zi­ger is, mss zou die dan idd beter ook een actie orga­ni­se­ren. Mss iets voor u?

 2. Zezunja schreef:

  Zeg Peter, dacht nu echt je dat de maker meer dan leuk wil­de wezen? Dan had hij wel een essay geschre­ven, met gede­gen research en voet­no­ten, niet?

 3. jeroen schreef:

  ik wil jul­lie reac­ties wel is zien als er dan een niet-staker, jul­lie alle­maal een boe­te geeft voor zwartrijden.

 4. Willem schreef:

  BANGELIJK !
  En niet omdat ik het zo’n goed idee vind, maar wel omdat men hier de essen­tie van de zaak knap te pak­ken heeft! sta­ken was ooit heel effec­tief, maar nu vraag ik me af of er bij de vak­bon­den nog men­sen rond­lo­pen met een posi­tief IQ… 

  Any­way, magi­straal gemaakt! Doe zo verder!

 5. Rosie schreef:

  Geni­aal!

 6. Kevin schreef:

  Het is een zeer goed idee om op een feest­dag te doen als het goed weer is bij­voor­beeld als het een zon­ni­ge dag is en ieder­een naar zee wil.
  Goed gevon­den :p
  Doe zo voort :D

 7. Ikke schreef:

  Alleen is de meneer die de trein bestuurt niet dege­ne die de kaart­jes knipt, en is de meneer die de kaart­jes knipt niet de meneer die de sei­nen op groen zet, en kan de meneer die de sei­nen op groen zet dat niet zomaar doen zon­der bevel van zijn baas, etc… En om de vei­lig­heid te ver­ze­ke­ren mag bij­na nie­mand sta­ken en laat het nu net de vak­bon­den van de par­tij van de gro­te baas zijn die niet werken

 8. Ronan Van Laere schreef:

  de meneer die (nor­maal) met de trein rijdt mag dat op die dagen niet rij­den van de meneer die met alle mid­de­len de meneer die het land bestuurd daar weg wil. Maar naar bui­ten uit zegt de meneer die de meneer die het land bestuurd weg wil, dat hij han­delt in naam van de meneer die met de trein rijdt, maar waar­aan hij niks gevraagd heeft. con­clu­sie van het ver­haal ieder­een is boos op de meneer die met de trein rijdt maar die aan heel de hei­sa geen bal kan doen laat staan zijn gedacht zeg­gen. Zo klaar als NMBSpomp­wa­ter. Wist je dat de meneer die op de trein zit zon­der gel­dig ver­voer­be­wijs niet ver­ze­kerd is? ’t Zal dan juist die zijn die een Bui­zing­k­je doen :-( . Ik ben Ron­ny en heb 36 jaar als trein­be­stuur­der in die vui­lig­heid gezeten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.