En de ezel hij balkte

Gis­te­ren stond ik op een onoog­lijk klein podi­um in Café ’t Pand te Turn­hout, alwaar de eer­ste Kem­pen­se edi­tie van De Spre­ken­de Ezels plaats­vond. Samen met Tom Drie­sen, The Peer Friends, Char­lot­te Van den Broeck, JVDB, Lut Van Noo­t­en, Adri­aan Kui­pers en de god­de­lij­ke Stijn Vran­ken ver­kocht ik de poë­zie een wel­ver­dien­de schop onder de luie kont. En dat alles live geïl­lu­streerd door teke­naar Wide Ver­c­noc­ke, wiens overhead-projector op steen­ko­len draait. Pre­sen­ta­tor van dienst (en bodem­loos vat vol bele­gen mop­pen met baard) was Wim Paes­huy­se. Dank en hul­de aan ieder­een op en omtrent het klei­ne podium!

Set­list:
Gedich­ten­dag
Klei­ne angstcyclus
Gedicht voor Mega Mindy
Feest
Gedicht voor een beet­je tijd
Als ge droomt
Ik slaap mezelf wakker
Rebus
Fruit
21 decem­ber 2012

Ikzelve (en Wide!) in het heetst van de strijd (Foto © Maartje Luif)

Ikzel­ve (en Wide!) in het heetst van de strijd (Foto © Maartje Luif)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.