Aan zijne majesteit Koning Kevin

Wannes Daemen | Sollicitatiebrief Koning Kevin

Aan zij­ne majes­teit Koning Kevin

Over enke­le weken ein­digt mijn deel­tijd­se car­ri­è­re bij Koning Kevin. Wij gaan in lief­de uit elkaar, laat dat dui­de­lijk wezen. Meer dan drie jaar heb ik met veel ple­zier in het gele kas­teel in Kessel-Lo gewerkt, omringd door vro­lij­ke en pret­tig gestoor­de col­le­ga’s, vrij­wil­li­gers, kin­de­ren en jon­ge­ren. Moest ge ooit op zoek zijn naar een zot­te kinder- of tiener­va­kan­tie, of een cur­sus rond speel­se kunst­edu­ca­tie, dan ver­wijs ik u met veel enthou­si­as­me door naar deze unie­ke parel in het jeugdwerk.

In de zomer van 2009 bak­te ik een sol­li­ci­ta­tie­brief die uit­ein­de­lijk tot mijn aan­wer­ving zou lei­den. Ik deel hem nu, aan het eind van de rit, met de rest van de wereld. In de eer­ste plaats als ode aan een werk­ge­ver die me zoveel mooie en bij­zon­de­re din­gen leer­de. Maar ook om tegen alle jon­ge en werk­zoe­ken­de twij­fe­laars op deze aard­kloot te zeg­gen dat ge alles wat ze over sol­li­ci­te­ren zeg­gen met een gro­te kor­rel zout moet nemen. En dat ge voor­al en altijd uw eigen goes­ting moet doen. Want daar wordt gij – en de rest van de wereld – alleen maar scho­ner van.

Wannes Daemen | Sollicitatiebrief Koning Kevin

Bes­te Koning Kevin…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.