Liefste (047)

Juf­frouw,

Bij deze wil ik vra­gen of u mijn secre­ta­res­se wil zijn. Die fis­ca­list van de offi­cie­ren heeft ook gesol­li­ci­teerd, maar ik denk niet dat hij het zal wor­den. Weet u nog die keer toen u per abuis op mijn schoot kwam zit­ten? En hoe u pla­ge­rig uw talen­ten ver­borg ach­ter een ord­ner? En dat ik ze zo ambi­ti­eus vond, die talen­ten? Ik her­in­ner het me nog goed. Uw talen­ten vor­men een meer­waar­de voor de kazer­ne in het alge­meen, en mijn kan­toor in het bij­zon­der. Als u even het sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier­tje invult, dan doe ik een goed woord­je bij de direc­tie. Ik kijk al uit naar de eer­ste talentenjacht.

Groet.

Lief­ste xxx? Hier vind je meer uitleg.
Deze keer deed ik het met kazer­ne, fis­ca­list en ord­ner.
(Nieu­we woor­den graag in reac­tie­din­ges. Ik heb geen nieu­we woor­den meer nodig.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.