En u? (021)

Stel u het vol­gen­de voor. Ge zit op een onbe­woond eiland, ge zit daar hele­maal alleen, en ge zit daar voor de rest van uw leven. Ge hebt rede­lijk wat com­fort, en ge zult niet ster­ven van de hon­ger. Als ge dood­gaat, is het van een­zaam­heid of van ouder­dom, want het is een eiland zon­der enge ziek­tes. Voor­dat ge naar dat eiland ver­trekt, moogt ge één ding kie­zen. Een plaat. Een album dat u iets doet, van een artiest die u iets doet, een plaat die om wat voor reden dan ook iets voor u bete­kent. Maar hou bij uw keu­ze wel het vol­gen­de in gedach­ten. Als ge een­maal op dat eiland toe­komt, zal er een kop­te­le­foon op uw hoofd wor­den vast­ge­plakt, en die kop­te­le­foon gaat ge nooit meer kun­nen afzet­ten. En geen jamaar van jeuk en ik wil mijn haren was­sen, nee. De pre­mis­se van dit vraag­stuk sti­pu­leert dat ge die kop­te­le­foon nooit meer kunt afzet­ten. Let wel: het is een hele goeie kop­te­le­foon. Een hele dure, lek­ker zit­ten­de kop­te­le­foon van Bang & Oluf­sen of zoiets, waar­in de com­plexe gelaagd­heid van de muziek in al zijn facet­ten hoor­baar is. En ter­wijl ge daar zit, in uw een­tje op dat eiland, zult ge elke dag op een schap­pe­lijk tijd­stip – dus niet in het holst van de nacht als ge ligt te pit­ten – twee uur lang naar uw plaat moe­ten luis­te­ren. En geen geze­ver van jamaar ik gooi de cd-speler in zee, nee dat kan niet. De kop­te­le­foon is draad­loos, hoeft geen bat­te­rij­en, en staat in ver­bin­ding met een geau­to­ma­ti­seer­de muziek­in­stal­la­tie een paar eilan­den ver­der­op die het door u geko­zen album elke dag twee uur lang op repeat zet. En ge moet luis­te­ren, of ge nu wilt of niet. En het moet muziek zijn, dus geen new-age-rommel met flui­ten­de vogel­kes of wal­vis­ge­zang. Ver­der moogt ge doen op dat eiland wat ge maar wilt, er zijn geen pottenkijkers.

Dus. Wel­ke plaat gaat ge kiezen?

[enu]

8 reacties

 1. Petra schreef:

  Ezio – Black Boots On Latin Feet. Gaat zeker nooit vervelen.

 2. Ingrid schreef:

  Bach : cellosuites

 3. RP schreef:

  Leo­nard Cohen. The Future.

 4. carl schreef:

  Met het ris­co van het stich­ten van aller­lei actie­groe­pen en heel kwaad wor­den op de gol­ven die de zand­kor­rel­tjes op het strand in ver­druk­king bren­gen: ’The Argu­ment’ van Fuga­zi. Tot de waan­zin ons scheidt.

 5. carl schreef:

  Of. Iets. Anders.
  Meest­al negeer ik dit soort vra­gen Wannes.
  Wegens hope­loos. Te veel muziekjes.

  Pluim op je hoed.

 6. Wannes schreef:

  De voor­lo­pi­ge win­naar is Carl, want die koos voor Fuga­zi. Of nee, er is geen win­naar. Bach is ook een soort Fuga­zi, maar dan met ande­re instru­men­ten. Nog! Nog!

 7. Ruben schreef:

  Radiohead – The Bends. Maar vol­gend jaar kies ik weer iets anders.

 8. Zezunja schreef:

  De cd met Sta­bat Mater van Per­go­le­si en Sal­ve Regi­na van Scar­lat­ti door June Ander­son en Ceci­lia Bar­to­li. Maar dan wil ik er ook elke dag een pak­je zak­doek­jes bij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *