De hotelvakanties van Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van vijf fly­ers (een­tje per Vlaam­se pro­vin­cie) ter pro­mo­tie van de hotel­va­kan­ties van jeugd­werk­or­ga­ni­sa­tie Koning Kevin. Het ‘egte hootel’ dat te zien is op de fly­er is Kas­teel Hei­berg, de thuis­ha­ven van Koning Kevin. Het hotel­per­so­neel zijn col­le­gae Carl, Joleen, Simon, Han­ne & Tijs.

Layout en tekstredactie van vijf flyers voor Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van vijf fly­ers voor Koning Kevin

Layout en tekstredactie van vijf flyers voor Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van vijf fly­ers voor Koning Kevin

Layout en tekstredactie van vijf flyers voor Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van vijf fly­ers voor Koning Kevin

Layout en tekstredactie van vijf flyers voor Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van vijf fly­ers voor Koning Kevin

Layout en tekstredactie van vijf flyers voor Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van vijf fly­ers voor Koning Kevin

Layout en tekstredactie van vijf flyers voor Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van vijf fly­ers voor Koning Kevin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.