Cursussen van Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van een sta­pel fly­ers ter pro­mo­tie van het vor­mings­aan­bod van jeugd­werk­or­ga­ni­sa­tie Koning Kevin.

Flyer voor de Basiscursus Animator van Koning Kevin

Fly­er voor de Basis­cur­sus Ani­ma­tor van Koning Kevin

Flyer voor de Basiscursus Animator van Koning Kevin

Fly­er voor de Basis­cur­sus Ani­ma­tor van Koning Kevin

Flyer voor de Sessie 1 & 2, muzische vervolgcursussen van Koning Kevin

Fly­er voor de Ses­sie 1 & 2, muzi­sche ver­volg­cur­sus­sen van Koning Kevin

Flyer voor de Sessie 1 & 2, muzische vervolgcursussen van Koning Kevin

Fly­er voor de Ses­sie 1 & 2, muzi­sche ver­volg­cur­sus­sen van Koning Kevin

Flyer voor HA!, de cursus Hoofdanimator van Koning Kevin

Fly­er voor HA!, de cur­sus Hoof­d­ani­ma­tor van Koning Kevin

Flyer voor HA!, de cursus Hoofdanimator van Koning Kevin

Fly­er voor HA!, de cur­sus Hoof­d­ani­ma­tor van Koning Kevin

Flyer voor Sessie M, muzische vervolgcursus van Koning Kevin

Fly­er voor Ses­sie M, muzi­sche ver­volg­cur­sus van Koning Kevin

Flyer voor Sessie M, muzische vervolgcursus van Koning Kevin

Fly­er voor Ses­sie M, muzi­sche ver­volg­cur­sus van Koning Kevin

Flyer voor Sessie X, spelcursus van Koning Kevin

Fly­er voor Ses­sie X, spel­cur­sus van Koning Kevin

Flyer voor Sessie X, spelcursus van Koning Kevin

Fly­er voor Ses­sie X, spel­cur­sus van Koning Kevin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.