Vingers

A: Hoi.
B:
A: Hoi. Hal­lo.
B: Hmm.
A: Wat zijt ge aan ’t doen?
B: Wat?
A: Wat zijt ge aan ’t doen? Ge zijt pre­cies zo druk bezig.
B: Ik schrijf. En ja ik ben druk bezig.
A: Oo waaw. Wat schrijft ge?
B: Een voor­stel­ling.
A: Een voor­stel­ling?
B: Ja een voor­stel­ling. Een theatervoorstelling.
A: Waaw. Cool zeg.
B:
A: Indruk­wek­kend. Is dat moei­lijk eigen­lijk, schrijven?
B: Wat?
A: Ik zou dat niet kun­nen. Veel te moeilijk.
B: Wat?
A: En trou­wens. Ik ken zoveel woor­den niet.
B: Wat is er?
A: Niks. Ik vind dat knap van u. Dat schrijven.
B: Ik vind het eigen­lijk heel ambe­tant als men­sen mij op de vin­gers zit­ten te kijken.
A: Oh ja, dat ken ik. Dat heb ik ook snel.
B: Dus.
A: Ik stond gis­te­ren nog brow­nies te bak­ken en toen kwam Ray­mond in de keu­ken staan kij­ken hoe ik dat alle­maal deed en daar word ik dan hele­maal ture­luurs van.
B: Par­don?
A: Dat Ray­mond mij op de vin­gers stond te kij­ken. Toen ik brownies.
B: Ja dat hoor­de ik wel. Is dat alles?
A: Is wat alles?
B: Zal het gaan zo? Zijt ge uit­ge­tet­terd? Hebt ge nog wereld­schok­kend nieuws?
A: Ge moet niet zo gepi­keerd doen zulle.
B: Ge zit mij op de vin­gers te kijken.
A: Oh. Sor­ry.
B: En zo kan ik niet werken.
A: Sor­ry. Ik zal. Euh. Mis­schien. Ik ga.
B: Ja?
A: Ik zal wat brow­nies gaan.
B: Ga weg! Ga weg!
A: Ja, rus­tig maar. Ik ben al weg. Gij zijt ook de leuk­ste thuis zeker?
B:
A: Waar gaat het eigen­lijk over?
B: Wat? Wat? Wat wilt ge nu eigenlijk?
A: Die voor­stel­ling die ge aan het schrij­ven zijt. Waar gaat die over?
B: Als­of ge dat wilt weten.
A: Heel graag eigen­lijk. Ik ben heel curieus.
B: Het gaat over een schrij­ver die niet meer kan schrij­ven omdat de men­sen hem con­stant op de vin­gers zit­ten te kijken.
A: Oh. Ori­gi­neel.
B: Ja. Daar gaat het over. Mag ik nu ver­der­wer­ken alstublieft?
A: Ja. Sor­ry.

2 Responses

  1. Lies schreef:

    Terug­keer van De Terugkeer?!

  2. Wannes schreef:

    Wie zal het zeggen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.