• Wannes Daemen

The history of kissing, part four: Hoe ik zelden iets in de gaten heb

Het was een gure win­ter­nacht en om één of andere reden was ik bij haar in bed beland. We bevonden ons beiden aan de start van een tumul­tueuze stu­den­ten­car­rière en ze was al enkele maanden mijn grote vriend. Lief en leed werden zonder schroom heen en weer gegooid en we waren ervan over­tuigd dat onze vriend­schap van die aard was dat we elkaar nooit meer uit het oog zouden ver­liezen. Er was geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om ver­liefd op haar te worden, maar dat was buiten mijn stu­den­tikoze libido gerekend.

The Stolen Kiss van Jean-Honore Fragonard

The Stolen Kiss van Jean-Honore Fragonard

We ver­telden elkaar onze grootste geheimen, we vroegen elkaar uit over de mooiste momenten en over de don­kerste diep­te­punten in ons jonge leven. We huilden uit op elkaars schouder, en we lachten om dezelfde flauwe grappen. We open­baarden onze amou­reuze voor­ge­schie­denis en we ver­telden elkaar waar we bang voor waren. We deden alles wat ver­liefde stel­letjes doen, met als enige ver­schil dat we geen ver­liefd stel­letje waren. Of dat dachten we althans.

Op een avond had ze last van spanning in haar schouders. Vanuit een vriend­schap­pelijk soort hof­fe­lijkheid stelde ik voor om haar te mas­seren. Niet dat ik ver­stand had van mas­seren, maar dat vinden vrienden door­gaans nooit een groot pro­bleem. Ze stemde in en ging op bed liggen, en ik ging schrij­lings maar voor­zichtig op haar zitten. Als ik het nu zo neer­schrijf, klinkt het nogal door­zichtig en zelfs veel­be­lovend, maar dat had ik toen – met mijn ver­warde ado­les­cen­ten­hoofd – geenszins in de gaten.

Haar kamer bevond zich op de zol­der­ver­dieping van een oud en krakend stu­den­tenhuis, en haar bed stond in een hoek onder het schuine dak. Daardoor moest ik oppassen dat ik mijn hoofd niet stootte, maar dat vond ik alleen maar gezellig. Ik mas­seerde haar schouders en haar rug, en ik deed dat onge­twijfeld teder, zacht­aardig en vriend­schap­pelijk. Ze was nog steeds mijn grote vriend en ik had nog steeds niks in de gaten. 

Ze zei dat het erg veel deugd deed, en ik zag dat als een aan­moe­diging om vooral verder te gaan. Ik mas­seerde haar nek en haar len­denen, en ik deed dat onge­twijfeld teder, zacht­aardig en vriend­schap­pelijk. Ik mas­seerde haar onderrug en – oeps – de zijkant van haar stu­den­tikoze borsten, en ik deed dat onge­twijfeld ter­loops, schuchter en – ja hoor – vriend­schap­pelijk. Ondanks het toe­ne­mende plaats­gebrek in mijn onder­broek was ze nog steeds mijn grote vriend, en had ik nog steeds niks in de gaten.

Plot­seling greep ze mijn hand. Ik was net teder, zacht­aardig en vriend­schap­pelijk haar lin­ker­schouder aan het kneden, toen mijn vingers in de hare gleden. Het voelde als een lang ver­geten sleutel die in een lang ver­geten slot werd gestoken. Omdat het lastig mas­seren is met één hand, ging ik naast haar liggen. Ik vroeg haar wat er aan het gebeuren was, en ze ant­woordde door me de mond te snoeren. Toen ik de stu­den­tikoze warmte van haar lippen proefde, had ik geen woorden meer nodig.

En opeens had ik hon­derden argu­menten om ver­liefd op haar te worden. Opeens viel mijn spreek­woor­de­lijke frank en opeens voelde het alsof ik thuiskwam. Haar omhelzing, haar kussen, haar malse warme lijfje, haar gre­tigheid, het was opeens allemaal veel belang­rijker dan de belofte van een eeu­wig­du­rende vriend­schap. Het zou het begin blijken van een amou­reuze ont­maagding op allerlei fronten. Mijn grote vriend deed de deur open naar een wereld die ik nog niet kende. En al zouden we maanden later in onderling overleg die deur ook weer achter ons dicht trekken, ik zal nooit meer het moment ver­geten waarop mijn vingers in de hare gleden.

Het was een gure win­ter­nacht en ein­delijk had ik iets in de gaten.

[kissing]

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *