Livin’ is easy (x32)

Uw vader heeft cen­ten en uw ma is een snel­le, dus stop nu maar met blei­ten. Dat is eigen­lijk de essen­tie van het num­mer ‘Sum­mer­ti­me’, onder­deel van de ope­ra Por­gy and Bess (1935) van Geor­ge Gersh­win. In de ope­ra fun­geert het num­mer als een slaap­lied­je om een hui­lend boe­le­ke stil te krij­gen. Ver­der valt er onge­twij­feld nog heel wat scho­ne muziek te rapen in die ope­ra, maar daar heb­ben we het van­daag niet over.

Van­daag neem ik een aan­loop­je naar de zomer. Omdat de lucht blauw is en warm, en het werk­volk het gereed­schap min­zaam ter­zij­de legt. Omdat het stil is en rus­tig, en zelfs de pit­bull van de buren zich slechts spo­ra­disch laat horen. Omdat ik vogel­tjes hoor flui­ten, en mijn fluit zin heeft om te voge­len. Omdat ik voor het eerst dit jaar het gevoel heb dat die beloof­de kli­maat­op­war­ming zich ein­de­lijk laat geworden.

Daar­om van­daag zomaar even­tjes twee­ën­der­tig keer een zomers gevoel. Twee­ën­der­tig ver­sies van het­zelf­de onster­fe­lij­ke relax­te zomer­hitje. En met zomer­hitje bedoel ik niet de plat gepro­du­ceer­de onzin waar een gemid­deld radio­sta­ti­on de trom­pet­ten voor boven­haalt. Ik bedoel het gevoel dat je over­valt als je een keer een week­end lang geen fuck te doen hebt, en je plot­se­ling con­sta­teert dat je – zon­der er erg in te heb­ben – aan het genie­ten bent van de rust en de zon, dat soort zomerhitje. 

Nu hoor ik jul­lie al roe­pen van twee­ën­der­tig kee­heer??! en van jezus daar issem weer met dat zomer­ge­voel, maar daar veeg ik zoals gewoon­lijk al bij voor­baat mijn voe­ten aan. Sum­mer­ti­me is een onster­fe­lijk num­mer, dat zei ik al, maar het heeft boven­dien de mys­tie­ke kracht om je op kor­te tijd in een soort Zuid-Franse tran­ce te bren­gen. En heb­ben we daar op tijd en stond niet alle­maal behoef­te aan? Aan het gevoel dat je de boel van voor tot ach­ter de boel mag laten, met het tij­dig bij­vul­len van een glas als eni­ge ver­plich­ting? Ja toch?

Neem dus snel dat glas ter hand, ga lang­uit in het gras lig­gen, en laat de gedach­te dat the livin’ wel erg easy is in een zacht mas­se­rend tem­po over je heen glij­den. Twee­ën­der­tig keer, als het moet.

Klik op de afbeelding voor 32 versies van een zomerse dag

Klik op de afbeel­ding voor 32 ver­sies van een zomer­se dag

Nina Simo­ne – Sum­mer­ti­me (1959)
The Zom­bies – Sum­mer­ti­me (1965)
Glenn Mil­ler – Sum­mer­ti­me (1944)
Bil­lie Holi­day – Sum­mer­ti­me (1936)
Ada Moo­re – Sum­mer­ti­me (1956)
Ella Fitz­gerald & Louis Arm­strong – Sum­mer­ti­me (1957)
Anne Brown – Sum­mer­ti­me (1940)
Sam Coo­ke – Sum­mer­ti­me (1957)
Mar­cus Mil­ler – Sum­mer­ti­me (1998)
Diz­zy Gil­lespie – Sum­mer­ti­me (1952)
Stan Getz – Sum­mer­ti­me (1964)
Son­ny Rol­lins – Sum­mer­ti­me (1963)
John Col­tra­ne – Sum­mer­ti­me (1960)
Bu Pleasant – Sum­mer­ti­me (1973)
Miles Davis – Sum­mer­ti­me (1958)
Erroll Gar­ner – Sum­mer­ti­me (1952)
The Twi­light Sin­gers – Sum­mer­ti­me (2004)
Janis Jop­lin – Sum­mer­ti­me (1968)
Ange­li­que Kid­jo – Sum­mer­ti­me (1999)
Orga­ni­ca – Sum­mer­ti­me (Bil­lie Holi­day Remix) (2007)
Coco D’or – Sum­mer­ti­me (2004)
Klazz Bro­thers & Cuba Per­cus­si­on – Sum­mer­ti­me (2003)
Bil­ly Ste­wart – Sum­mer­ti­me (1966)
Gabor Sza­bo – Sum­mer­ti­me (1966)
Hel­ge Schnei­der – Sum­mer­ti­me (1993)
Diz­zy Ree­ce – Sum­mer­ti­me (1962)
Chet Baker – Sum­mer­ti­me (1955)
Joe Loc­ke & Geof­frey Kee­zer – Sum­mer­ti­me (2004)
Gil Evans & Helen Mer­rill – Sum­mer­ti­me (1987)
The Point Cham­ber Orches­tra with Ceci­ly Nall – Sum­mer­ti­me (2006)
Renee Ols­tead – Sum­mer­ti­me (2004)
Maha­lia Jack­son – Sum­mer­ti­me / Some­ti­mes I Feel Like a Mother­less Child (1956)

2 reacties

  1. SFY schreef:

    I loves you, Wansy.

  2. Wannes schreef:

    Haha! Ins­ge­lijk­sy, San.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.