Gezapigheid

De mooi­ste eigen­schap van de Bour­gog­ne is de geza­pig­heid. Ner­gens zie je men­sen te hard wer­ken, ner­gens zie je iemand ren­nen, en heel vaak zie je über­haupt nie­mand. Op straat staan men­sen met elkaar te pra­ten als­of er niks belang­rij­kers bestaat, op ter­ras­jes wor­den kran­ten gele­zen onder bege­lei­ding van café au lait, en tus­sen de wijn­ran­ken zie je geza­pig­heid ver­dam­pen. Als je lang genoeg blijft kij­ken, zie je de vlees­ge­wor­den geza­pig­heid voor­bij­k­rui­pen: de wijngaardslak.

Ik ben nooit fan geweest van slak­ken, maar geza­pig­heid zit inge­bak­ken in mijn ziel. Geza­pig­heid zorgt ervoor dat je ver­geet hoe snel het leven gaat. En de heu­vels van de Bour­gog­ne zijn uit­ge­le­zen mid­de­len om ver­ge­tel­heid aan te wak­ke­ren. Ik ver­gat heel even hoe hard ik nog moet wer­ken, ik ver­gat mijn mail­box, ik ver­gat mijn onrust en mijn ang­sten. Ik ver­gat alles wat ik niet mag ver­ge­ten en ver­ving het door gul­zi­ge gezapigheid.

Zo ver­gat ik bij­voor­beeld dat ik geen olij­ven lust­te. Haar sil­hou­et tegen de ach­ter­grond van een naar wijn rui­ken­de heu­vel­rug en het kom­me­tje olij­ven bij het ape­ri­tief, het voel­de als een onlos­ma­ke­lijk geheel. De heu­vel­rug zin­der­de, zij over­trof de heu­vel­rug en de olij­ven gle­den geza­pig naar binnen.

Zo ver­gat ik ook dat ik geen cog­nac­drin­ker ben. Ik ben een voor­spel­ba­re zoe­te­kauw als het op ster­ke drank­jes aan­komt, maar op het ter­ras in de avond­zon – en later bij de tent – gleed meneer Remy Mar­tin naar bin­nen als was het Fran­se zomer­lucht. Het zacht bran­de­ri­ge gevoel in mijn keel, de belof­te van nim­mer tanen­de vlam­men in haar ogen, en de vuri­ge diep­te van alles wat we zei­den, het ver­smolt tot een geza­pig dam­pend gedicht.

Wee­moe­dig kij­kend naar de 14-karaats zons­on­der­gang, ver­dron­ken we samen in bodem­lo­ze behaag­lijk­heid. Zel­den kwam ik dich­ter bij dat wat ik in mijn hoofd stie­kem het liefst ambieer.

Het gro­te geza­pi­ge genieten.

2 reacties

  1. Daemen Sara schreef:

    Hey broer,
    Amaai ik krijg spon­taan ook zin om naar daar te gaan…heel anders dan het vaak hec­ti­sche leven­tje in Bel­gië hé!

  2. Wannes schreef:

    Yep! Het woord hec­tisch komt niet voor in Fran­se woor­den­boe­ken, denk ik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.